Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАБОТАТА

19 октомври 2017 г. ❖ София

Обучението е необходимо, за да разширим знанията в сферата на управлението на времето. Да развием практически умения за ползване на инструменти за управление на времето. Да осъзнаем, че разпределението на времето по най-добрия начин е наша отговорност. Да повишим собствения си капацитет да управляваме личното и екипно време и баланса между тях.

АУДИТОРИЯ

Обучението е подходящо за всеки, независимо от неговата професия, позиция, пол или възраст, който търси отговор на въпросите „Защо някои хора винаги свършват всичко на време, винаги намират време за всичко и всички? Защо аз не мога да се организирам така и живея с усещането, че времето няма да ми стигне за всичко?“

ТЕМАТИКА

  • Философия на времето
  • Времето като ресурс. Характеристики
  • Вашето време и вашите цели
  • Определяне на приоритети. Инструменти
  • Времеви график
  • Крадци на време
  • Изпълнение на плана. Пречки и справяне с тях
  • Да кажем „НЕ“ на стреса на работното място

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри

ВОДЕЩ

Виолета Найденова е Електроинженер с 25 годишен стаж в производството. Бивш Мениджър по качеството в производствения сектор. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2006 година. Виолета има богат опит в оргнизационните процеси и управлението на проекти, за което са и помогнали добрите умения за координация и управление на времето

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Място на провеждане:

гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

гр. Варна, ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид

Време: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа

Регистрация:  09.30 часа

Цена:  185 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org