Алфа Куолити

АКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

ISO ОБУЧЕНИЯ
Запознаване с проекта нa стандарта ISO 9001:2015
Вътрешни одитори - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001...
БДС EN ISO/IEC17025:2006
Как се проектира система за управление

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Lean production – производство без излишъци от ресурси и дейности
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
Индустриална логистика и производствен инженеринг
Търговска и транспортна логистика
Пазарно разузнаване и търговски решения
Търговски маркетинг и търговско планиране
Иновационен маркетинг и продуктови иновации
Фирмата ми се разраства
Management by Quality
Отбранителни и нападателни стратегии
Продаване на идеи и меко прокарване на промени
Бъди по-бърз и по-евтин от конкурентите
Как се изгражда персонал за завиждане

СПEЦИАЛИЗРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Фирмена документация по ЗБУТ
Управление на производствени и опасни отпадъци
Управление на строителните отпадъци
SPC & Статистически методи за взимане на решения
ROOT CAUSE ANALYSIS
Канбан за проектно ориентиран бизнес
Бизнес етикет и протокол
Юридически аспекти на договарянето
Събери парите си сега
Презентационни и комуникационни умения
Работа без стрес и конфликти
Психология и структура на продажбата
Мениджмънт на онлайн репутацията
Професионални и езикови обучения
ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


УПРАВЛЯВАЙ ДРЪЗКО И МЪДРО

Книгата за всеки модерен мениджър

Книгата споделя с читателя част от 24-годишния опит на book

консултантската къща „Алфа Куолити“ в такива ключови елементи на управлението като стратегическо планиране, фирмени политики, организационно изграждане, документиране на управленски технологии и структури, работа с живи хора. Книгата стъпва на анализа на близо 200 примери от реалната българска практика.

Kнигата вече е на книжния пазар. Можете да я намерите в книжарниците Хеликон и Сиела на стойност 35,00 лв с включен ДДС. Поръчайте книгата през сайта, на специална цена 24,00 лв.


Кратка анотация Разширена анотация ПОРЪЧАЙ
    "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ЦПО КЪМ КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ - гр. ПЛОВДИВ
С предстоящото отваряне на програма „Развитие на човешките ресурси”, Ви представISO27001:2014яме най-новия ни проект, реализирансъвместно с Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в България, вписан в списъка на Агенция по заетостта.
От 2015 г. имаме удоволствието да сме партньор по организиране на курсове финансирани от Агенцията по заетостта в следните обасти Ключови компетенции: Икономист, Офис Мениджър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Брокер. Както и Езикови курсове: Английски и Немски езикПУБЛИКУВАН Е ISO 9001:2015 НА ЕТАП DIS

Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след ISO9001:2015 проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.

Повече за промените, които предстоят можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или ПловдивКАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO

Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои всертификатпроектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)

Цената и срокът за въвеждане н една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитванеПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

22.06 - 01.07

София
ISO СЕМИНАР за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 9001 | ISO 19011 | BS OHSAS 18001 | ISO 14001 | Мениждъри на системи за управление

26
юни

Варна
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015

Целта на семинара е своевременно и постепенно да се подготвим за промените и да се запознаем с новостите. Да бъдем информирани и винаги на крачка пред конкурентите

29
юни

Пловдив
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015

Целта на семинара е своевременно и постепенно да се подготвим за промените и да се запознаем с новостите. Да бъдем информирани и винаги на крачка пред конкурентите

30
юни

София
Управление на строителните отпадъци

Да се запознаем с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задълженията, свързани с управление на строителните отпадъци

01
юли

София
Управление на производствени и опасни отпадъци

Запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците и насоки за разпознаване на отпадъците и коректното им класифициране

06-07
юlи

София
ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

06.07.2015 г. - "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 -2020
07.07.2015 г. - ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ 2020"

08
юли

София

Фирмата ми се разраства

„Алфа Куолити“ споделя опита си като консултант на множество фирми, които са изминали успешен преход от малка или средна до голяма или много голяма фирма.


09
юли

София

Бизнес етикет и протокол

Целта на обучението да предостави знания и умения, за да можем да се представим сами по най-добрия начин в неформална среда


06-10
юли

Варна
ISO СЕМИНАР за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 22000 | ISO 9001 | ISO 19011 | ISO 14001 | BS OHSAS 18001 | ISO/IEC 20000-1 | ISO/IEC 27001

13
юли

Варна
Управление на производствени и опасни отпадъци

Запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците и насоки за разпознаване на отпадъците и коректното им класифициране

14
юли

Бургас
Управление на строителните отпадъци

Да се запознаем с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задълженията, свързани с управление на строителните отпадъци

 


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и ощеЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ