Алфа Куолити
АКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

ISO ОБУЧЕНИЯ
Запознаване с проекта нa стандарта ISO 9001:2015
Вътрешни одитори - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001...
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Как се проектира система за управление

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Lean production – производство без излишъци от ресурси и дейности
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
Индустриална логистика и производствен инженеринг
Търговска и транспортна логистика
Пазарно разузнаване и търговски решения
Търговски маркетинг и търговско планиране
Иновационен маркетинг и продуктови иновации
Фирмата ми се разраства
Management by Quality
Отбранителни и нападателни стратегии
Продаване на идеи и меко прокарване на промени
Бъди по-бърз и по-евтин от конкурентите
Как се изгражда персонал за завиждане

СПEЦИАЛИЗРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Фирмена документация по ЗБУТ
Управление на производствени и опасни отпадъци
Управление на строителните отпадъци
SPC & Статистически методи за взимане на решения
ROOT CAUSE ANALYSIS
Канбан за проектно ориентиран бизнес
Бизнес етикет и протокол
Юридически аспекти на договарянето
Събери парите си сега
Презентационни и комуникационни умения
Работа без стрес и конфликти
Психология и структура на продажбата
Мениджмънт на онлайн репутацията
Професионални и езикови обучения
ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

УПРАВЛЯВАЙ ДРЪЗКО И МЪДРО

Книгата за всеки модерен мениджър

Книгата споделя с читателя част от 24-годишния опит на book

консултантската къща „Алфа Куолити“ в такива ключови елементи на управлението като стратегическо планиране, фирмени политики, организационно изграждане, документиране на управленски технологии и структури, работа с живи хора. Книгата стъпва на анализа на близо 200 примери от реалната българска практика.

Kнигата вече е на книжния пазар. Можете да я намерите в книжарниците Хеликон и Сиела на стойност 35,00 лв с включен ДДС. Поръчайте книгата през сайта, на специална цена 24,00 лв.


Кратка анотация Разширена анотация ПОРЪЧАЙ
    
    


"АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ЦПО КЪМ КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ - гр. ПЛОВДИВ

С предстоящото отваряне на програма „Развитие на човешките ресурси”, Ви представISO27001:2014яме най-новия ни проект, реализирансъвместно с Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в България, вписан в списъка на Агенция по заетостта.
От 2015 г. имаме удоволствието да сме партньор по организиране на курсове финансирани от Агенцията по заетостта в следните обасти Ключови компетенции: Икономист, Офис Мениджър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Брокер. Както и Езикови курсове: Английски и Немски езикПУБЛИКУВАН Е ISO 9001:2015 НА ЕТАП FDIS

Има още промени в новата версия на ISO/FDIS 9001:2015 след ISO9001:2015 проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада. Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.

Повече за промените, които предстоят можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или ПловдивКАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO

Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои всертификатпроектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)

Цената и срокът за въвеждане н една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитване
ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

от 26 до 28
август

София
ISO СЕМИНАР за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

03
септември

София
Запознаване с проекта на стандарта ISO/FDIS 9001:2015

07
септември

София
ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

от 14 до 18
септември

Варна
ISO СЕМИНАР за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

15
септември

София
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

16
септември

София
LEAN PRODUCTION – производство без излишъци от ресурси и дейности

18
септември

Бургас
Подход за обслужване на клиенти

Детайли | Регистрация
23
септември

Варна
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

24
септември

Варна
Запознаване с проекта на стандарта ISO/FDIS 9001:2015

24
септември

София
ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

25
септември

София
ЮРИДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ДОГОВАРЯНЕТО

29
септември

София
Управление на производствени и опасни отпадъци

30
септември

София
Управление на строителните отпадъци

от 28.09
до 02.10

София
ISO СЕМИНАР за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още