Алфа Куолити

ОБУЧЕНИЯ


НОВИ ТЕМИ


ISO ОБУЧЕНИЯ


ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ


СПEЦИАЛИЗРАНИ ОБУЧЕНИЯ


УПРАВЛЯВАЙ ДРЪЗКО И МЪДРО


Книгата за всеки модерен мениджър
book
Книгата споделя с читателя част от 24-годишния опит на консултантската къща „Алфа Куолити“ в такива ключови елементи на управлението като стратегическо планиране, фирмени политики, организационно изграждане, документиране на управленски технологии и структури, работа с живи хора. Книгата стъпва на анализа на близо 200 примери от реалната българска практика.

Kнигата вече е на книжния пазар. Можете да я намерите в книжарниците Хеликон и Сиела на стойност 35,00 лв с включен ДДС.

Специални цени за онлайн поръчки от сайта ни
ПОРЪЧАЙ


ISO27001:2014

"АЗ мога повече" с Алфа Куолити и Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в България


С предстоящото отваряне на програма „Развитие на човешките ресурси”, Ви представяме най-новия ни проект, реализиран
съвместно с Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в България, вписан в списъка на Агенция по заетостта.
От 2015 г. имаме удоволствието да сме партньор по организиране на курсове финансирани от Агенцията по заетостта в следните обасти Ключови компетенции: Икономист, Офис Мениджър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Брокер. Както и Езикови курсове: Английски и Немски език


Публикуван е ISO 9001:2015 на етап DIS - проект на международен стандарт на ISO


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.
ISO9001:2015
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или Пловдив


сертификат

ISO подготвка за сертификация на системи за управление


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)
Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитванеПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ23
март

Пловдив
ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта

Какво да очакваме? Да се подготвим своевременно за предстоящите промени

23-27
март

София
ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | ISO 22000 | Мениждъри на системи за управление

25-26
март

София
Запознаване с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Практическа част: Метрологична проследимост на средствата за измерване. Разработване и валидиране на методики за изпитване и калибриране

30
март

София

ISO / TS 16949 - Системи за управление на качеството на продукти за автомобилостроенето

Семинар за подготвка на специалисти от автомобилната индутрия за разработване, внедряване на ISO/TS 16949

31
март

София
Пазарно разузнаване и търговски решения

Обучението представя най-простите и ефикасни методи за пазарни изследвания и обосноваване и вземане на търговски решенияи

01
април

София
Търговски маркетинг и търговско планиране

Обучението представя методите и практическите приложения на търговския маркетинг

02
април

София

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта

Какво да очакваме? Да се подготвим своевременно за предстоящите промени


02
април

Пловдив
Управление на производствени и опасни отпадъци

Целта на обучението е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отпадъците и практическото им приложение

03
април

Пловдив
Управление на строителните отпадъци

Целта на обучението е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отношение на строителните отпадъци и даване на насоки за практическо приложение на закона

06-09
април

София
ISO Семниар за Вътрешни одитори
ISO 19011| ISO 50001 | ISO 28000 | SA 8000

Запознаване с изискванията на стандартите и подготовка за Вътрешен одит на системи за управление

07
април

София
Отбранителни и нападателни стратегии

Стратегическото планиране като една стабилна основа, върху която фирмата ще може да разработи и да реализира своите стратегии и стратегически планове

08
април

Пловдив
Канбан за проектно ориентиран бизнес

Канбан e подход към постепенна, еволюционна промяна на процесите и системите в организацията

14-23
април

Арбанаси
ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 9001|ISO 19011 | BS OHSAS 18001 | ISO 14001 |ISO/IEC 27001 | ISO 20000-1 | ISO 22000 | IFS Food | FSSC | Проект на стандарта ISO 9001:2015 | Мениждъри на системи за управление

15
април

София
Иновационен маркетинг и продуктови иновации

Управление на проекти за разработване и усвояване на нови продукти, обновяване на продукти и развитие на продуктови гами

16
април

София
Управление на строителните отпадъци

Целта на обучението е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отношение на строителните отпадъци и даване на насоки за практическо приложение на закона

28
април

София
Management by Quality

Целта на обучението в да представи принципите, методите и доказано добрите практики за Тотално управление на качеството – основата на „управление чрез качество“ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още
Изпрати запитване от тук!