Алфа Куолити
ISO ПРОЕКТИ

Eкспресна ОФЕРТА тук!

ОБУЧЕНИЯ


ISO27001:2014

Нова версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013


Новото издание на стандарта ISO/IEC 27001:2013 е актуализирано и в момента е достъпно в нова подобрена версия - БДС ISO/IEC 27001:2014 Системи за управление на сигурността на информацията.
За да представим новостите и изискванията на стандарта, да опресним знанията си и да споделим полезна информация от наструпания опит в тази облaст, периодично организираме специален еднодневен семинар. Повече информация за предстоящите дати и регистрация в обучението може да научите в раздел публични обучения


Публикуван е ISO 9001:2015 на етап DIS - проект на международен стандарт на ISO


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.
ISO9001:2015
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или Пловдив


сертификат

ISO Подготовка за сертификация на системи за управление


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)
Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитванеПрограма на предстоящите обучения

20-24
октомври

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | FSSC 2200 | ISO 22000:2005 и др.
 

28-29
октомври

Търговска и транспортна логистика

Запознаване с принципите и добрите практики за управление на стоковите потоци между доставчици и логистични и търговски обекти
 

30-31
октомври

Европейско финансиране за бизнеса

Запознаване с принципите и добрите практики за управление на стоковите потоци между доставчици и логистични и търговски обекти
 

03
ноември

Търговски маркетинг и търговско планиране

Eлементите на търговския маркетинг. Механизми за търговско планиране
 

04
ноември

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - София

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015
 

05
ноември

Управление на производствени и опасни отпадъци - София

Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство по околна среда
 

10-14
ноември

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - Варна

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 |  ISO 50001:2011 | ISO 22000:2005 | ISO 28000:2007
 

17
ноември

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - Варна

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015
 

17-21
ноември

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 |  ISO/IEC 27001:2013 | ISO 22000:2005 | ISO/IEC 20000-1
 

25
ноември

 

27
ноември

SPC & Статистически методи за взeмане на решения

Възможностите, които статистическите методи ни дават, когато правим наблюдения, оценяваме, контролираме и вземаме решенияОрганизиране на фирмени обучения

Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процесФирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още

Изпрати запитване от тук!