Алфа Куолити

ISO ПРОЕКТИ


ОБУЧЕНИЯChristmas Card1s


УПРАВЛЯВАЙ ДРЪЗКО И МЪДРО


Книгата за всеки модерен мениджър

book Книгата споделя с читателя част от 24-годишния опит на консултантската къща „Алфа Куолити“ в такива ключови елементи на управлението като стратегическо планиране, фирмени политики, организационно изграждане, документиране на управленски технологии и структури, работа с живи хора. Книгата стъпва на анализа на близо 200 примери от реалната българска практика.

Скоро книгата ще се появи на книжния пазар. Но ако искате да я поръчате веднага, можете да го направите чрез формата за поръчка

Специални цени
 

ISO27001:2014

НОВА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА ISO/IEC 27001:2013


Новото издание на стандарта ISO/IEC 27001:2013 е актуализирано и в момента е достъпно в нова подобрена версия - БДС ISO/IEC 27001:2014 Системи за управление на сигурността на информацията.
За да представим новостите и изискванията на стандарта, да опресним знанията си и да споделим полезна информация от наструпания опит в тази облaст, периодично организираме специален еднодневен семинар. Повече информация за предстоящите дати и регистрация в обучението може да научите в раздел публични обучения


ПУБЛИКУВАН Е ISO 9001:2015 НА ЕТАП DIS - ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ НА ISO


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.
ISO9001:2015
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или Пловдив


сертификат

ISO Подготовка за сертификация на системи за управление


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)
Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитване

Програма на предстоящите обучения


19
декември

ISO/TS 16949:2009 – Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 при серийното производство и производството на резервни части за автомобилната индустрия

Детайли | Регистрация

Aктуална програма за 2015 г.

22
януари

Канбан за проектно ориентиран бизнес

Да се фокусираме върху проектите и да ги завършваме в срок, вместо постоянно да започваме нови, а старите да изостават.
Детайли | Регистрация
 

19 - 23
януари

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - Пловдив

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | Мениждъри на системи за управление

26 - 30
януари

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | Мениждъри на системи за управлениеОрганизиране на фирмени обучения


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още

Изпрати запитване от тук!