Алфа Куолити

ОбученияНова версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013


Новото издание на стандарта ISO/IEC 27001:2013 е актуализирано и в момента е достъпно в нова подобрена версия - БДС ISO/IEC 27001:2014 Системи за управление на сигурността на информацията.

За да представим новостите и изискванията на стандарта, да опресним знанията си и да споделим полезна информация от наструпания опит в тази област, периодично организираме специален еднодневен семинар. Повече информация за предстоящите дати и регистрация в обучението може да научите в раздел публични обучения


Публикуван е ISO 9001:2015 на етап DIS - проект на международен стандарт на ISO


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията. 
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна и Пловдив


ISO Подготовка за сертификация на системи за управление


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)

Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитванеПрограма на предстоящите обучения


07-11
юли

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - Арбанаси

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011|BS OHSAS 18001:2007| ISO 14001:2004| ISO 27001:2013|ISO 22000:2005 и др.

08-09
юли

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Управление на логистичните процеси меджу и вътре в индустриалните фирми
 

10
юли

SPC & Статистически методи за взeмане на решения

Възможностите, които статистическите методи ни дават, когато правим наблюдения, оценяваме, контролираме и вземаме решения

 

14-18
юли

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011|BS OHSAS 18001:2007| ISO 14001:2004| ISO 27001:2013|ISO 22000:2005 и др.
 

16
юли

Управление на производствени и опасни отпадъци 

Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство по околна среда и избягване на санкции от страна на контролните органи

 

22
юли

Бизнес етикет и протокол

Стил, етикет и добри обноски, презентационни умения, комуникационни умения, дрескод и много още

 

23
юли

Online търговия с минимален бюджет

Създаване на интернет магазин - стъпка по стъпка

 

26-28
август

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008 | ISO 19011:2011 | Мениджър на системи за управление
 

01
септември

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - София

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015

 
 

Идея за фирмено обучение на място

Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители. Да спестят излишни разходи за командировки. Да не откъсват персонала от работния процес

Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от темите, които предлагаме, а също така и по теми представялявщи особен интерес за Вас

 Стратегическо планиране и диагностика

  Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения

 Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още

оферта исоИзпрати запитване от тук!