Алфа Куолити

ISO ПРОЕКТИ


Eкспресна ОФЕРТА тук!

ОБУЧЕНИЯISO27001:2014

Нова версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013


Новото издание на стандарта ISO/IEC 27001:2013 е актуализирано и в момента е достъпно в нова подобрена версия - БДС ISO/IEC 27001:2014 Системи за управление на сигурността на информацията.
За да представим новостите и изискванията на стандарта, да опресним знанията си и да споделим полезна информация от наструпания опит в тази облaст, периодично организираме специален еднодневен семинар. Повече информация за предстоящите дати и регистрация в обучението може да научите в раздел публични обучения


Публикуван е ISO 9001:2015 на етап DIS - проект на международен стандарт на ISO


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.
ISO9001:2015
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или Пловдив


сертификат

ISO Подготовка за сертификация на системи за управление


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)
Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитване

Програма на предстоящите обучения


25
ноември

LEAN PRODUCTION

Производство без излишъци от ресурси и дейности

27
ноември

SPC & Статистически методи за взeмане на решения

Възможностите, които статистическите методи ни дават, когато правим наблюдения, оценяваме, контролираме и вземаме решения
Детайли | Регистрация
 

01-05
декември

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - Велико Търново, Арнабаси

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | ISO/IEC 27000:2013 и др.

Детайли | Регистрация
 

01
декември

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - София

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015
 

02
декември

Организационно проектиране на системи за управление

Принципи и методи за организационно проектиране на механизми и структури в системата за управление на индустриалната фирма
Детайли | Регистрация
 

03
декември

Управление на производствени и опасни отпадъци - София

Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство по околна среда
Детайли | Регистрация
 

04
декември

Юридически аспекти на договарянето

Договаряне и сключване на договори, във всяка бизнес сфера и на всяко ниво
 

08
декември

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - Пловдив

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015
 

11
декември

Бизнес етикет и протокол

Поведение и стил във формална и неформална среда.. Как да печелим доберието на партньорите и да създаваме дългортрайни бизнес отношения
 

08-12
декември

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | ISO 28000:2007 и др.

19
декември

ISO/TS 16949:2010 - Управление на качеството за доставчици на автомобилостроенетоОрганизиране на фирмени обучения


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още

Изпрати запитване от тук!