Алфа Куолити

Обучения

  Нова версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013


Новото издание на стандарта ISO/IEC 27001:2013 е актуализирано и в момента е достъпно в нова подобрена версия - БДС ISO/IEC 27001:2014 Системи за управление на сигурността на информацията.

За да представим новостите и изискванията на стандарта, да опресним знанията си и да споделим полезна информация от наструпания опит в тази област, периодично организираме специален еднодневен семинар. Повече информация за предстоящите дати и регистрация в обучението може да научите в раздел публични обучения

  Публикуван е ISO 9001:2015 на етап DIS - проект на международен стандарт на ISO


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията. 
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна и Пловдив

  ISO Подготовка за сертификация на системи за управление


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)

Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитване

Програма на предстоящите обучения


26-28
август

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008 | ISO 19011:2011 | Мениджър на системи за управление
 

01
септември

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - София

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015
 

01-05 септември

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - Варна

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | ISO 27001:2013 | ISO 22000:2005 и др.
 

08
септември

Меко управление на организационните и технологични промени

Добри практики за гладко прокарване и провеждане на технологични и организационни промени
 

09
септември

Управление на производствени и опасни отпадъци - Варна

Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство по околна среда и избягване на санкции от страна на контролните органи
 

09
септември

Пазарни изследвания и търговски решения

Методи за пазарни изследвания и обосноваване и вземане на търговски решения
 

10
септември

Маркетинг за продуктови иновации

Принципи и нови тенденции в иновационния маркетинг, продуктовия развой и управлението на проекти за разработване на нови продукт

 

15-19
септември

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | ISO 27001:2013 | ISO 22000:2005 и др.
 

23-24
септември

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Управление на логистичните процеси меджу и вътре в индустриалните фирми
 

24
септември

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - Пловдив

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015
 

25
септември

SPC & Статистически методи за взeмане на решения

Възможностите, които статистическите методи ни дават, когато правим наблюдения, оценяваме, контролираме и вземаме решения
 

26
септември

Online търговия с минимален бюджет

Създаване на интернет магазин - стъпка по стъпка

 

29
септември

 

30 септ.и 01 окт.

Търговска и транспортна логистика

Запознаване с принципите и добрите практики за управление на стоковите потоци между доставчици и логистични и търговски обектиОрганизиране на фирмени обучения

Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес

Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас

 Стратегическо планиране и диагностика

  Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения

 Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още

оферта исоИзпрати запитване от тук!