Алфа Куолити

ISO ПРОЕКТИ


ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЯВАЙ ДРЪЗКО И МЪДРО


Книгата за всеки модерен мениджър

bookКнигата споделя с читателя част от 24-годишния опит на консултантската къща „Алфа Куолити“ в такива ключови елементи на управлението като стратегическо планиране, фирмени политики, организационно изграждане, документиране на управленски технологии и структури, работа с живи хора. Книгата стъпва на анализа на близо 200 примери от реалната българска практика.

Скоро книгата ще се появи на книжния пазар. Но ако искате да я поръчате веднага, можете да го направите
чрез формата за поръчка на цена 35 лв., с включен ДДС

Специални цени


ISO27001:2014

НОВА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА ISO/IEC 27001:2013


Новото издание на стандарта ISO/IEC 27001:2013 е актуализирано и в момента е достъпно в нова подобрена версия - БДС ISO/IEC 27001:2014 Системи за управление на сигурността на информацията.
За да представим новостите и изискванията на стандарта, да опресним знанията си и да споделим полезна информация от наструпания опит в тази облaст, периодично организираме специален еднодневен семинар. Повече информация за предстоящите дати и регистрация в обучението може да научите в раздел публични обучения


ПУБЛИКУВАН Е ISO 9001:2015 НА ЕТАП DIS - ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ НА ISO


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.
ISO9001:2015
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или Пловдив


сертификат

ISO ПОДГОТВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)
Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитванеПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ


Януари


22 четвъртък

НОВО! Канбан за прoектно ориентиран бизнес

Да се фокусираме върху проектите и да ги завършваме в срок, вместо постоянно да започваме нови, а старите да изостават
 

23 петък

ROOTCORE ANALYSIS
Анализ на първопричината за възникване на несъответствие


8D методология, Аполо анализ, 5 Защо?, PDCA/ FTA, Ишикава диаграма -  "причинно-следствени диаграми")
 

19 - 23
пон.-пет.

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - ПЛОВДИВ

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | Мениждъри на системи за управление

26 - 30
пон.-пет.

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - СОФИЯ

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | Мениждъри на системи за управление
 

Февруари


03 вторник

Управление на производствени и опасни отпадъци

Целта на обучениео е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отпадъците и практическото им приложение

04-06
ср.-пет.

IT Семинар за Вътрешни одитори по ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1

Три дневен семинар за подготвка на специалисти от IT секотра. Разработване, внедряване и указания за одит на системи за управление ISO 27001:2013 и ISO 20000-1

 

09 понеделник

Управление на строителните отпадъци

Целта на обучениео е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отношение на строителните отпадъци и даване на насоки за практическо приложение на закона
 

10 вторник

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта

Какво да очакваме? Да се подготвим своевременно за предстоящите промени!
 

11-12
вт.-ср.

Запознаване с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Практическа част: Метрологична проследимост на средствата за измерване. Разработване и валидиране на методики за изпитване и калибриране
Детайли |Регистрация
 

13 - 20
пет.-пет.

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - ВАРНА

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | Мениждъри на системи за управление
 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още
Изпрати запитване от тук!