Алфа Куолити

ОБУЧЕНИЯ


НОВИ ТЕМИ


ISO ОБУЧЕНИЯ


ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ


СПЕЦИАЛИЗРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЯВАЙ ДРЪЗКО И МЪДРО


Книгата за всеки модерен мениджър
book
Книгата споделя с читателя част от 24-годишния опит на консултантската къща „Алфа Куолити“ в такива ключови елементи на управлението като стратегическо планиране, фирмени политики, организационно изграждане, документиране на управленски технологии и структури, работа с живи хора. Книгата стъпва на анализа на близо 200 примери от реалната българска практика.

Kнигата вече е на книжния пазар. Можете да я намерите в книжарниците Хеликон и Booktrading на стойност 35,00 лв с включен ДДС.

Специални цени за онлайн поръчки от сайта ни
ПОРЪЧАЙ


ISO27001:2014

"АЗ мога повече" с Алфа Куолити и Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в България


С предстоящото отваряне на програма „Развитие на човешките ресурси”, Ви представяме най-новия ни проект, реализиран
съвместно с Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в България, вписан в списъка на Агенция по заетостта.
От 2015 г. имаме удоволствието да сме партньор по организиране на курсове финансирани от Агенцията по заетостта в следните обасти Ключови компетенции: Икономист, Офис Мениджър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Брокер. Както и Езикови курсове: Английски и Немски език


Публикуван е ISO 9001:2015 на етап DIS - проект на международен стандарт на ISO


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.
ISO9001:2015
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или Пловдив


сертификат

ISO подготвка за сертификация на системи за управление


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)
Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитванеПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ23
февруари

Варна

ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта

Какво да очакваме? Да се подготвим своевременно за предстоящите промени


23-27
февруари

София
ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | ISO 22000 | Мениждъри на системи за управление

04
март

София
Фирмата ми се разраства

„Алфа Куолити“ споделя опита си като консултант на множество фирми, които са изминали успешен преход от малка или средна до голяма или много голяма фирма.

04
март

София
ROOT CAUSE ANALYSIS

Анализ на първопричината за възникване на несъответствие
8D методология, Аполо анализ, 5 Защо?, PDCA/ FTA, Ишикава диаграма -  "причинно-следствени диаграми")

05-06
март

София

Вътрешни одитори по ISO/TS 16949

Двудневен семинар за подготвка на специалисти от автомобилната индутрия за разработване, внедряване и указания за одит на ISO/TS 16949


06
март

София
Юридически аспекти на договарянето

Целта на обучението е да обогатим уменията, познанията необходими при договаряне и сключване на договори, във всяка бизнес сфера и на всяко ниво.

09-10
март

София
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Принципи и добри практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма 

11
март

София
SPC & Статистически методи за взeмане на решения

SPC инструменти за разбиране и анализиране на данните, които получаваме всеки ден и от всякъде, за да вземаме безпогрешни решения

11
март

Варна
Управление на производствени и опасни отпадъци

Целта на обучението е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отпадъците и практическото им приложение

12
март

Варна
Управление на строителните отпадъци

Целта на обучението е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отношение на строителните отпадъци и даване на насоки за практическо приложение на закона

17
март

София
LEAN PRODUCTION

Lean Production – това е поръчково организирано гъвкаво производство, което е супер ефективно, защото не му тежат разходи и загуби на време от излишни ресурси и дейности

18
март

София
Управление на производствени и опасни отпадъци

Целта на обучението е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отпадъците и практическото им приложение

16-20
март

Пловдив
ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | ISO 22000 | Мениждъри на системи за управление

23
март

Пловдив
ISO/DIS 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта

Какво да очакваме? Да се подготвим своевременно за предстоящите промени

23-27
март

София
ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011 | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2004 | ISO 22000 | Мениждъри на системи за управление

25-26
март

София
Запознаване с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Практическа част: Метрологична проследимост на средствата за измерване. Разработване и валидиране на методики за изпитване и калибриранеОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още
Изпрати запитване от тук!