Алфа Куолити
АКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

ISO ОБУЧЕНИЯ
НОВО! БДС EN ISO 9001:2015 Нова версия на стандарта
НОВО! БДС EN ISO 14001:2015 Нова версия на стандарта
Вътрешни одитори - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001...
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Как се проектира система за управление

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Lean production – производство без излишъци от ресурси и дейности
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
Индустриална логистика и производствен инженеринг
Търговска и транспортна логистика
Пазарно разузнаване и търговски решения
Търговски маркетинг и търговско планиране
Иновационен маркетинг и продуктови иновации
Фирмата ми се разраства
Management by Quality
Отбранителни и нападателни стратегии
Продаване на идеи и меко прокарване на промени
Бъди по-бърз и по-евтин от конкурентите
Как се изгражда персонал за завиждане

СПEЦИАЛИЗРАНИ ОБУЧЕНИЯ

НОВО! Подход за обслужване на клиенти
Фирмена документация по ЗБУТ
Управление на производствени и опасни отпадъци
Управление на строителните отпадъци
SPC & Статистически методи за взимане на решения
ROOT CAUSE ANALYSIS
Канбан за проектно ориентиран бизнес
Бизнес етикет и протокол
Юридически аспекти на договарянето
Събери парите си сега
Презентационни и комуникационни умения
Работа без стрес и конфликти
Психология и структура на продажбата
Мениджмънт на онлайн репутацията
Професионални и езикови обучения
ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Нов стандарт !!!         БДС EN ISO 9001:2015


Нов стандарт !!!         БДС EN ISO 14001:2015


На 29 септември официално бяха публикуваха новите стандарти за системи по качеството и по околната среда.

За да Ви запознаем с новостите и промените, Ви каним на специалните ни семинари в София, Варна и Пловдив.

Вижте актуалната програма и запазете своето място

 

УПРАВЛЯВАЙ с Анастас Кехайов

Книги за модерния мениджър


Излязоха от печат три нови заглавия от автора на "Управлявай дръзко и мъдро"
доц. Анастас Кехайов. След успеха на първата книга от поредицата УПРАВЛЯВАЙ, авторът предизвиква читателите да се запознаят още по-задълбочено с едни от най-важните принципи на управлението.
Книгите съдържат ценни примери от практиката и целта е да послужат за постигане на високи резултати в бизнеса и висш пилотаж в мениджмънта. Представяме Ви колекцията, която всеки модерен мениджър трябва да притежава.

ОТСТЪПКИ

Сега може да поръчате книгата на специалните ни цени, а при поръчка на повече от два броя, ползвате следните отстъпки

  • до 10 броя - 10%
  • от 10 до 20 броя- 15 %
  • повече от 20 броя - 20 %

КОЛЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Може да закупите промоционален Коледен комплект, съдържащ четирите книги и да направите подарък на специална цена 50.00 с ДДС

book
24,00 лв  
15,00 лв  
15,00 лв  
9,00 лв  

ПОРЪЧАЙ

 

БДС EN ISO 9001:2008 към БДС EN ISO 9001:2015

Kакво ни очаква по време на прехода от старата към новата версия?


Официалното публикуване на новата версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, която заменя сега съществуващия стандарт ISO 9001:2008, налага фирмите и организациите, прилагащи стандарта, да „пренастроят” системите си в гратисния период от 3 години.

Съгласно указанията на Международната организация по стандартизация една година след публикуването на БДС EN ISO 9001:2015 всички издадени акредитирани сертификации (нови сертификации или ресертификации) трябва да бъдат по ISO 9001:2015. Три години след публикацията на БДС EN ISO 9001:2015, всички съществуващи сертификации по БДС EN ISO 9001:2008
няма да бъдат валидни.

Вие можете да получите конкретна помощ от Алфа Куолити по изясняване на възможностите
за това как Вашата система за управление на качеството да премине по   БДС EN ISO 9001:2015. Сертификацията по новата версия БДС EN ISO 9001:2015 може да стане на редовен надзорен
или ресертификационен одит, което трябва да бъде договорено с Вашия сертификационен орган.

>>> Свържете се с наш консултант за повече информация

За запознаване на ръководителите и мениджърите на СУК с новата версия на стандарта,
Алфа Куолити предлага обучения за своите клиенти по БДС EN ISO 9001:2015.

>>> Вижте повече информация в публичните ни обучения


ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ04
декември

София
Фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд

04
декември

София
Координатори по безопасност и здраве при работа в строителството

07
декември

София
Фирмата ми се разраства

08
декември

София
БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРОТКОЛ

09
декември

София
Еврофинансиране за бизнеса

10 декември


Варна
ISO 9001:2015 Запознаване със стандарта и практиката по приложението му

10
декември

Варна
Управление на производствени и опасни отпадъци

11
декември

Варна
Управление на строителните отпадъци

от 03 до 11 декември

Пловдив
ISO СЕМИНАР за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление
ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 9001:2008 | ISO/IEC 27001 | ISO 19011 | ISO 28000


16
декември

София
Практически анализ на дейността на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

от 14 до 18 декември

София
ISO СЕМИНАР за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление
ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 9001:2008 | ISO/IEC 27001 | ISO 19011 | ISO 28000ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и ощеЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ