Алфа Куолити

АКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

ISO ОБУЧЕНИЯ
Запознаване с проекта нa стандарта ISO 9001:2015
Вътрешни одитори - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001...
БДС EN ISO/IEC17025:2006
Как се проектира система за управление

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Lean production – производство без излишъци от ресурси и дейности
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
Индустриална логистика и производствен инженеринг
Търговска и транспортна логистика
Пазарно разузнаване и търговски решения
Търговски маркетинг и търговско планиране
Иновационен маркетинг и продуктови иновации
Фирмата ми се разраства
Management by Quality
Отбранителни и нападателни стратегии
Продаване на идеи и меко прокарване на промени
Бъди по-бърз и по-евтин от конкурентите
Как се изгражда персонал за завиждане

СПEЦИАЛИЗРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Управление на строителните отпадъци
Управление на производствени и опасни отпадъци
SPC & Статистически методи за взимане на решения
ROOT CAUSE ANALYSIS
Канбан за проектно ориентиран бизнес
Бизнес етикет и протокол
Юридически аспекти на договарянето
Събери парите си сега
Презентационни и комуникационни умения
Работа без стрес и конфликти
Психология и структура на продажбата
Мениджмънт на онлайн репутацията
Професионални и езикови обучения
ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


УПРАВЛЯВАЙ ДРЪЗКО И МЪДРО

Книгата за всеки модерен мениджър

Книгата споделя с читателя част от 24-годишния опит на book

консултантската къща „Алфа Куолити“ в такива ключови елементи на управлението като стратегическо планиране, фирмени политики, организационно изграждане, документиране на управленски технологии и структури, работа с живи хора. Книгата стъпва на анализа на близо 200 примери от реалната българска практика.

Kнигата вече е на книжния пазар. Можете да я намерите в книжарниците Хеликон и Сиела на стойност 35,00 лв с включен ДДС.
Специални цени за онлайн поръчки от сайта ни

Кратка анотация Разширена анотация ПОРЪЧАЙ
    "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ЦПО КЪМ КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ - гр. ПЛОВДИВ
С предстоящото отваряне на програма „Развитие на човешките ресурси”, Ви представISO27001:2014яме най-новия ни проект, реализирансъвместно с Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в България, вписан в списъка на Агенция по заетостта.
От 2015 г. имаме удоволствието да сме партньор по организиране на курсове финансирани от Агенцията по заетостта в следните обасти Ключови компетенции: Икономист, Офис Мениджър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Брокер. Както и Езикови курсове: Английски и Немски езикПУБЛИКУВАН Е ISO 9001:2015 НА ЕТАП DIS

Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 следISO9001:2015  проекта натехническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството науправление на организацията.

Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или ПловдивКАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO

Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои всертификатпроектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)

Цената и срокът за въвеждане н една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитванеПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ


25-29

май

София
ISO СЕМИНАР за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 9001 | ISO 19011 | BS OHSAS 18001 | ISO 14001 | Мениждъри на системи за управление |ISO 22000

01
юни

Варна
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015

Целта на семинара е своевременно и постепенно да се подготвим за промените и да се запознаем с новостите. Да бъдем информирани и винаги на крачка пред конкурентите!

02

юни

София
Как се изгражда персонал за завиждане

Модели и механизми за развитие на истински ефективен персонал

02
юни

Варна
Управление на производствени и опасни отпадъци

Запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците и насоки за разпознаване на отпадъците и коректното им класифициране

03
юни

Варна
Управление на строителните отпадъци

Целта на обучението е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отношение на строителнитс отпадъци и даване на насоки за практическо приложение на закона

03
юни

София

ROOT CAUSE ANALYSIS

Анализ на първопричината за възникване на несъответствие. Да се идентифицират, коригират и елиминират повтарящи се проблеми, като се фокусира върху подобрения на процеса и продукта.


04-05

юни

София
Вътрешни одитори по ISO/TS 16949

Модулен семинар за запознаване и приложение на ISO/TS 16949. Подготовка на Вътрешни одитори.

09
юни

София
Управление на производствени и опасни отпадъци

Запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците и насоки за разпознаване на отпадъците и коректното им класифициране

09-10
юни

София
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Да представи принципите и добрите практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма и вътре в индустриалната фирма

10-11
юни

София

15-19
юни

Пловдив
ISO СЕМИНАР | Вътрешни одитори по Сигурност на информацията и управление на качесвтото

ISO 9001 | ISO 19011 | ISO 14001 | BS OHSAS 18001 | ISO/IEC 20000-1 | ISO/IEC 27001

16
юни

София
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството

17
юни

София
Фирмата ми се разраства

„Алфа Куолити“ споделя опита си като консултант на множество фирми, които са изминали успешен преход от малка или средна до голяма или много голяма фирма

18
юни

София

SPC & Статистически методи за взeмане на решения

Умението да "четем" данните, които получаваме всеки ден и от всякъде, ни помага да сме винаги адекватни и да вземаме по-верни решения за това, което предстои

19
юни

София

Мениджмънт на онлайн репутацията

Целта на обучението е постигане на положителна онлайн репутация, изграждане и поддържане на добър фирмен имижд.


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и ощеЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ