Алфа Куолити

Всички обучения

Запознаване с проекта на стандарта ISO 9001:2015

Публикуван е ISO 9001:2015 на етап проект на технически комитет 176 на ISO. 
Промените в новата версия на ISO 9001:2015 са значителни. Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията. Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар, който ще се проведе в градовете София, Варна и Пловдив


Новата версия на ISO/IEC 27001:2013 вече е факт!


През м. септември 2013 г. е публикувана актуализирана версия на стандарта ISO/IEC 27001:2013 за Системи за управление на сигурността на информацията.

За да представим новостите и изискванията на стандарта, да опресним знанията си и да споделим полезна информация от наструпания опит в тази област, периодично организираме специален еднодневен семинар. Повече информация за предстоящите дати и регистрация в обучението може да научите в раздел публични обучения

ISO Подготовка за сертификация на системи за управление

Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт и вътрешна проверка (вътрешен одит).

Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависи от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитване


Календар на предстоящите обучения

 

22-25
април

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - София

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011|BS OHSAS 18001:2007| ISO 14001:2004| ISO 27001:2013|ISO 22000:2005 и др.
 

28
април

Събери парите си сега - част 2

Интерактивно обучение по събиране на вземания
 

30
април

Произвеждай бързо и евтино

Добри производствени практики
 

12-16
май

ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление - Варна

ISO 9001:2008|ISO 19011:2011|BS OHSAS 18001:2007|ISO 14001:2004|ISO 27001:2013|ISO 22000:2005 и др.
 

12
май

Търговски маркетинг и търговско планиране

Елементите на търговския маркетинг - един възможен механизъм за търговското планиране
 

13
май

Как да създадем собствени модели и механизми за развитие на истински ефективен персонал.
 

14
май

ISO 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - София

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015
 

19-23
май

 

21
май

ISO 9001:2015 Запознаване с проекта на стандарта - Варна

Какви промени да очакваме в новата версия на стандарта ISO 9001:2015
 

26
май

LEAN PRODUCTION

Как да произвеждаме без излишъци от ресурси и дейности
 

27-28
май

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Управление на логистичните процеси меджу и вътре в индустриалните фирми
 

29
май

Работа без стрес и конфликти

Да променим отношението към действителнпостта и да постигнем баланс и удоволетворение от това, което правим
 

30
май

SPC & Статистически методи за взeмане на решения

Възможностите, които статистическите методи ни дават, когато правим наблюдения, оценяваме, контролираме и вземаме решения
 

Защо да изберете фирмено обучение на място?

Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители. Да спестят излишни разходи за командировки. Да не откъсват персонала от работния процес.

Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от темите, които предлагаме, а също така и по теми представялявщи особен интерес за Вас.

 Стратегическо планиране и диагностика

  Lean, 5S, TPM, KaiZen, Risk Management

 Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още

оферта исоИзпрати запитване от тук!