Алфа Куолити
ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

НОВИ ТЕМИ


ISO ОБУЧЕНИЯ


ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ


СПEЦИАЛИЗРАНИ ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЯВАЙ ДРЪЗКО И МЪДРО


Книгата за всеки модерен мениджър
book
Книгата споделя с читателя част от 24-годишния опит на консултантската къща „Алфа Куолити“ в такива ключови елементи на управлението като стратегическо планиране, фирмени политики, организационно изграждане, документиране на управленски технологии и структури, работа с живи хора. Книгата стъпва на анализа на близо 200 примери от реалната българска практика.

Kнигата вече е на книжния пазар. Можете да я намерите в книжарниците Хеликон и Сиела на стойност 35,00 лв с включен ДДС.

Специални цени за онлайн поръчки от сайта ни


Кратка анотация  Разширена анотация  ПОРЪЧАЙ


ISO27001:2014

"АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ЦПО КЪМ КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ - гр. ПЛОВДИВ


С предстоящото отваряне на програма „Развитие на човешките ресурси”, Ви представяме най-новия ни проект, реализиран
съвместно с Център за професионално обучение към Камара на инсталаторите в България, вписан в списъка на Агенция по заетостта.
От 2015 г. имаме удоволствието да сме партньор по организиране на курсове финансирани от Агенцията по заетостта в следните обасти Ключови компетенции: Икономист, Офис Мениджър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Брокер. Както и Езикови курсове: Английски и Немски език


ПУБЛИКУВАН Е ISO 9001:2015 НА ЕТАП DIS


Има още промени в новата версия на ISO/DIS 9001:2015 след  проекта на техническия комитет на ISO/TC 176, който отпада.
Засегнати са нови аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията.
ISO9001:2015
Повече за промените, които предстоят, можете да раберете в извънредния ни семинар в София, Варна или Пловдив


сертификат

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO


Подготовката за сертификация по стандарт ISO 9001, ISO 14001 или друг се състои в проектиране, изграждане и внедряване на система за управление, съответстваща на избрания стандарт, и успешна вътрешна проверка (вътрешен одит)
Цената и срокът за въвеждане на една Стандартизирана Система за управление и подготовката за сертификация зависят от конкретиката и изискванията на всяка фирма. За оферта изпратете запитване


ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ15
април

София
Иновационен маркетинг и продуктови иновации

Управление на проекти за разработване и усвояване на нови продукти, обновяване на продукти и развитие на продуктови гами

16
април

София
Управление на строителните отпадъци

Целта на обучението е да се запознавем с действащите нормативни изисквания по отношение на строителните отпадъци и даване на насоки за практическо приложение на закона

17
април

София
Мениджмънт на онлайн репутацията

Как да постигнем положителна онлайн репутация? Да изграждаме и поддържаме добър фирмен имижд!

20-23
април

София
ISO обучения за вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление

ISO 9001 | ISO 19011 | BS OHSAS 18001 | ISO 14001 | Мениждъри на системи за управление

27-30
април

София
Вътрешни одитори по безопасност на храните IFS | BRC | FSSC 22000

Запознаване с изискванията на системите за управление на безопасността на храните IFS | BRC и Международната схема за сертифициране FSSC 22000

28
април

София
Management by Quality

Целта на обучението в да представи принципите, методите и доказано добрите практики за Тотално управление на качеството – основата на „управление чрез качество“

08
май

София
Запознаване с проекта на стандарта ISO/DIS 9001:2015

Целта на семинара е своевременно и постепенно да се подготвим за промените и да се запознаем с новостите. Да бъдем информирани и винаги на крачка пред конкурентите!

14
май

София
Управление на производствени и опасни отпадъци

Запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците и насоки за разпознаване на отпадъците и коректното им класифициранеОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ


Обучението на място е подxодящо за фирми и организации, които желят и имат капацитет да обучат повече свои служители, спестявате се излишни разходи за командировки, а персоналът не се откъсва от работния процес.
Фирмените обучения могат да бъдат организирани по всяка една от тема на публично обучение, както и по теми представялявщи особен интерес за Вас Стратегическо планиране и диагностика   Lean, SPC, Логистика и всички други теми от Публичните обучения Обучения за Вътрешни одитори и мениджъри на системи - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IFS, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949 и още


ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ