збут, здравословни и безопасни условия, труд, сигурност, закон, наредба, zakon, zbut, zdravoslovni, bezopasni uslovia, trud

Здравословни и безопасни условия на труд

Целта на обучението е да се запонаем и да се научим как правилно да прилагаме чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Да направим работното място по-безопасно, по-здравословно и по-производително.

Обучението се провежда съгласно изискванията за ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:

 • длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите  на процеси;
 • органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ);
 • лица, провеждащи инструктажи ((начален, периодичен, инструктаж на работното място, ежедневен и извънреден);
 • членове на Комитети и Групи по условия на труд.

ТЕМАТИКА

 • съдържание на ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ по безопасност и здраве при работа;
 • ИНСТРУКТАЖИ  – програми, казуси от практика, документиране;
 • ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ до момента на обучението;
 • подготовка на годишна програма за обучение по ЗБУТ;
 • подготовка на програма за задължителните обучения на лицата, съгласно нормативните изисквания

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението включва лекционни блокове, с мултимедийни презентации и време за дискусии по най-актуалните въпроси.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение