ISO 22301:2012

Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания

Осигуряване непрекъснатостта на бизнеса е ключов фактор за предоставяне на качествена услуга/продукт. Управлението на дадения процес е жизнено важно за организации в различни сфери на икономиката и в социалния живот: здравеопазване, осигуряване на комунални услуги, сигурност, финансов сектор, непрекъсваеми производства и други. Курсът по въвеждане на ISO 22301 дава на слушателите основни понятия за система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) както и аргументи за важността на нейното съществуване.

АУДИТОРИЯ

 • Собственици и управители
 • Мениджъри производство
 • Мениджъри сигурност
 • Мениджъри съответствие
 • Ръководители на организации в сферата на обществената безопасност
 • Лица, които се интересуват от управление на непрекъснатостта на бизнеса
 • Лицата, които искат да придобият знания за основните процеси, свързани със система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ)
 • Заинтересовани фирмени партньори

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

Разбиране на концепциите, подходите, методите и техниките, използвани за внедряване на система за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Разбиране на основните елементи на Системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Курсът коментира на достъпен език основните процеси, свързани със система за управление непрекъснатостта на бизнеса:

 • приложно поле на стандарта и основни понятия
 • термини и дефиниции – с пояснения  и примери
 • организационна основа за процеса на управление – лидерство, политики, роли, ресурси, комуникации и консултации, документи, прегледи и подобрения
 • процес на управление – стъпки, критерии, оценки, планове, въздействия, мониторинг

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

Английски

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

2 Април
ISO 22301:2012 София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Виж още подобни обучения