ISO 22301:2019

Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания

цена

185 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

ВИЖ УЧЕБНОТО РАЗПИСАНИЕ 

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Осигуряване непрекъснатостта на бизнеса е ключов фактор за предоставяне на качествена услуга/продукт. Управлението на дадения процес е жизнено важно за организации в различни сфери на икономиката и в социалния живот: здравеопазване, осигуряване на комунални услуги, сигурност, финансов сектор, непрекъсваеми производства и други.

Курсът по ISO 22301 дава на участниците разяснение по основните понятия в стандарта за непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) както и рактически примери за ползеността от приложението му в бизнеса.

Основни теми на обучението

Разбиране на концепциите, подходите, методите и техниките при прилагане на стандарта за непрекъснатостта на бизнеса

Разбиране на основните елементи на ISO 22301

Целта на обучението е да представи на достъпен език основните процеси, свързани със стандарта за непрекъснатостта на бизнеса:

 • приложно поле на стандарта и основни понятия;
 • термини и дефиниции – с пояснения и примери;
 • организационна основа за процеса на управление – лидерство, политики, роли, ресурси, комуникации, документи, прегледи и подобрения;
 • процес на управление – стъпки, критерии, оценки, планове, въздействия, мониторинг.

​​​​​​Профил на участниците

 • Собственици и управители
 • Мениджъри производство
 • Мениджъри сигурност
 • Мениджъри съответствие
 • Ръководители на организации в сферата на обществената безопасност
 • Лица, които се интересуват от управление на непрекъснатостта на бизнеса
 • Лицата, които искат да придобият знания за основните процеси, свързани със система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ)
 • Заинтересовани фирмени партньори

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация
Виж още подобни обучения