ISO 22301:2012

Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания

цена

124.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

ВИЖ УЧЕБНОТО РАЗПИСАНИЕ 

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Осигуряване непрекъснатостта на бизнеса е ключов фактор за предоставяне на качествена услуга/продукт. Управлението на дадения процес е жизнено важно за организации в различни сфери на икономиката и в социалния живот: здравеопазване, осигуряване на комунални услуги, сигурност, финансов сектор, непрекъсваеми производства и други. Курсът по въвеждане на ISO 22301 дава на слушателите основни понятия за система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) както и аргументи за важността на нейното съществуване.

Основни теми на обучението

Разбиране на концепциите, подходите, методите и техниките, използвани за внедряване на система за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Разбиране на основните елементи на Системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса

Курсът коментира на достъпен език основните процеси, свързани със система за управление непрекъснатостта на бизнеса:

 • приложно поле на стандарта и основни понятия
 • термини и дефиниции – с пояснения  и примери
 • организационна основа за процеса на управление – лидерство, политики, роли, ресурси, комуникации и консултации, документи, прегледи и подобрения
 • процес на управление – стъпки, критерии, оценки, планове, въздействия, мониторинг

​​​​​​

Профил на участниците

 • Собственици и управители
 • Мениджъри производство
 • Мениджъри сигурност
 • Мениджъри съответствие
 • Ръководители на организации в сферата на обществената безопасност
 • Лица, които се интересуват от управление на непрекъснатостта на бизнеса
 • Лицата, които искат да придобият знания за основните процеси, свързани със система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ)
 • Заинтересовани фирмени партньори

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Обучението може да бъде реализирано също като:

фирмено, индивидуално обучениеИнформация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

10 Ноември 2020
ISO 22301:2012 София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Виж още подобни обучения