hr, contract, employee, трудов, договор, прекратявяне, правоотношение

Прекратяване на трудов договор от работодателя. Защита на работодателя при иск срещу незаконно уволнение

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български/Английски език

 

Обучението има за цел да даде насоки на работодателите за законосъобразно прекратяване на трудовите договори със служители. Ще бъдат разгледани най-честите основания за прекратяване на трудовите договори от страна на работодателите и от страна на служителите. Ще бъдат дадени насоки за успешна защита на работодателите при искове срещу незаконно уволнение през призмата на най-новата съдебна практика.

Основни теми на обучението

 • Прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя с/без предизвестие
 • Дисциплинарни наказания и дисциплинарно уволнение
 • Оспорване на болничен лист от работодателя и последици
 • Особености на прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
 • Иск на служителя за оспорване на законността на уволнението
 • Трудова книжка и значението ѝ в трудовоправните отношения

Профил на участниците

 • Мениджъри човешки ресурси;
 • Юристи;
 • ТРЗ специалисти;
 • Управители на дружества;
 • Всеки, който има интерес към най-новите тенденции в областта на турудовите правоотношения

Защо да изберете това обучение?

check

Ще обсъждаме полезни практически насоки и примери

check

Резюме на насоки на контролните институции

check

Представяне на най-новата съдебна практика

check Обогатяване на подхода и гледната точка при решаването на казуси
check

Резюме на съдебната практика

check

Ще имате възможност да получите отговори по конкретни въпроси

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация
 • обсъждане на документи
 • разглеждане на казуси

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение