трудови , правоотношения, закон, кодес, труд

Изграждане на добри трудови взаимоотношения в полза на бизнеса

Законосъобразните трудови отношения в организацията са основа за успеха в бизнеса и авторитета на добрия работодател

цена

345.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

ВИЖ УЧЕБНОТО РАЗПИСАНИЕ

ezik

Български език

Когато говорим за добро управление на човешките ресурси е важно да познаваме добре и законите, които регламенитрат отношенията между работодателя и неговия персонал. Поради непознаване, неправилно прилагане и/или пренебрегване на изискванията на нормативните документи в областта на труда много работодатели понасят последиците от санкции от контрални органи и решения на съда за възстановяване на неправилно уволнени служители. Освен това, като резултат служителите се чувстват пренебрегвани, зле управлявани и се демотивират, и най-лошия изход от ситуацията, когато напускат добри служители.

Напълно възможно е да избегнем тези проблеми, да намерим правилните решения, да осигурим законосъобразност и добри взаимоотношения със служителите. Това са предпоставки за успешен бизнес. Участвайте в обучението и научете как се прави!

Профил на участниците

 • собственици;
 • управители;
 • производствени и функционални мениджъри;
 • ЧР специалисти от малки и средни фирми от индустрията и реалния сектор;
 • всеки, които иска да научи повече за приложимите закони и добрите практики в трудовите правоотношения.

Основни теми на обучението

 • да изясни разбирането за успешен служител;
 • да посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
 • да формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
 • да предизвика анализ и евентуални промени в мениджмънта на хора;
 • да посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
 • да осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.

Защо да изберете това обучение?

check

Ще коментираме реални казуси трудовото законодателство

check

Как правилно да прилагаме изискуемите от законодателството процедури

check

Ще говорим за най-често допусканите грешки и какви са отрицателните последствия от тях

check

Кои са основните фактори за добри взаимо отношения със служителите и как да се прилагат в практиката

check

Кои и какви са основните и повтарящи се процедури, които се изискват от трудовото законодателство, за да работим законосъобразно

check За да не се допускат нарушения, санкции от контролни органи и демотивация на служителите

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация;
 • гъвкаво и адаптивно следване на учебния материал;
 • съобразяване с интересите и познанията на участниците;
 • споделяне на характерни примери от практиката;
 • предизвикване на активно участие на присъстващите.
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение