бизнес, модел, Business models

Как да проектираме ефективни бизнес модели

Бизнесът е баланс на противоречащи си сили и той трябва да е структуриран така, че организацията да работи и развива в дългосрочен план

цена

345.00 лв

Цената е за един участник. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български език

Кое е най-важното, за да управляваш ефективно една организация? Някои казват хората, други клиентите, а защо не процесите или печалбата или качеството?

Бизнесът е система от противоречащи си сили, която днес наричаме „Бизнес модел“. Тя трябва да е структурирана и балансирана така, че организацията да съществува и да се развива. Бизнес моделът е начин на мислене за организацията като цяло.

В това обучение, ще ви покажем как да определите елементите на бизнес модела. Ще  представим три инструмента, с помощта на които да погледнете от различни перспективи, за да създаване и развитие на ефективен бизнес модел.

Основни теми на обучението

 • Как да определим защо съществува нашият бизнес?
 • Какво е бизнес модел и мислене в бизнес модели?
 • Какво е стратегия и каква е връзката и с бизнес модела?
 • Определяне на елементите на бизнес модела – едно различно използване на „Canvas”
 • Баланс между капацитета на бизнеса, пазара и процесите – авторски инструмент на Чавдар Русков и „Бизнес модел дизайн“
 • Стратегически цели и инициативи – какво трябва да има една организация, да прави, за да дава стойност и да получава стойност, ефективно планиране чрез „Стратегическата карта“

Профил на участниците

 • Предприемачи и генерални мениджъри на бизнес организации;
 • Мениджъри по качеството и непрекъснато подобрение;
 • Друг тип мениджъри, които да видят собственото си място в организацията;
 • Мениджъри по развитие на персонала.

Защо да изберете това обучение?

check

Ще развиете мислене в бизнес модели

check

Ще изграждате баланс между твърди и меки мерки

check

Ще можете глобално да налюдавате процесите и да  управлявате организацията

check Ще можете да определите капацитета на вашия бизнес и ще знаете как да го реализирате
check

Ще можете да проектирате успеха предварително

check Ще видите какви са връзките между хората, системите, процесите и стойността за клиента

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, има практическа насоченост и посволява разискване на казуси от вашата практика.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения