iso/iec, iso, 27001, security, information, сигурност, информация

БДС ISO/IEC 27001:2022

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Бончо Антонов

ezik

Български език

Обучението по ISO/IEC 27001 пояснява подробно понятията за сигурност на информацията, заплахи, рискове и обработки на рискове. Да представи принципите, върху които се базират системите за сигурност на информацията и коментира изискванията на стандарта ISO/IEC 27001 и направленията за изграждане на защити

Основни теми на обучението

  • Общо представяне на ключовите стандарти от серията ISO/IEC 2700X
  • Изясняване и коментар на основни понятия в сферата на сигурността
  • Връзка на външните и вътрешни фактори с обхвата и рисковете
  • Планиране, свързано с критерии, оценяване и обработване на рискове
  • Ресурси в полза на сигурността. Документиране на системата. Примери
  • Мониторинг, одити и прегледи на системата. Примери
  • Структура и основно съдържание на „контролите“ от Приложение А
  • Насочване към информационни източници и към „гуру“ центрове

Профил на участниците

Собственици на фирми и висши мениджъри от всички браншове. Системни администратори. IT сервизни специалисти. Ръководители и специалисти от държавната и общинска администрации. Проектанти на информационни системи и на клиентски софтуер. Оператори на IT, на специализирани и на публични услуги. Доставчици на услуги и продукти за „чувствителни“ сектори

Защо да изберете това обучение?

check Участниците получават достъпно и ясно изложение
check Дават се примери и казуси за обсъждане
check Коментират се степените на свобода, заложени в съдържанието на изискванията
check Предлагат се варианти за лесна и ефикасна на работа със стандарта
check Дават се идеи за цялостно и достатъчно, но пестеливо прилагане на ISO/IEC 27001:2022

 

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации, допълнени с практически примери и въпроси за дискутиране

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение