Човешки капитал – преминаване от взаимоотношения „Х“ към „Y” и „Z”

Човешки капитал – преминаване от взаимоотношения „Х“ към „Y” и „Z”

Хората искат и имат нужда да работят. Те трябва да се ангажират с целите на организацията и потенциалът им да бъде оползотворен.

цена

345.00 лв

Цената е за един участник. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български език

Кое е най-важното, за да управляваш ефективно една организация? Някои казват хората, други клиентите, а защо не процесите или печалбата или качеството?

Бизнесът е система от противоречащи си сили, която днес наричаме „Бизнес модел“. Тя трябва да е структурирана и балансирана така, че организацията да съществува и да се развива. Бизнес моделът е начин на мислене за организацията като цяло.

В това обучение, ще ви покажем как да определите елементите на бизнес модела. Ще  представим три инструмента, с помощта на които да погледнете от различни перспективи, за да създаване и развитие на ефективен бизнес модел.

Основни теми на обучението

КАПИТАЛ ИЛИ РЕСУРСИ?

 • Съвременни предизвикателства на пазара на труда и взаимоотношенията служител – работодател.
 • Дъглас Макгрегър – „Х,Y и Z” взаимоотношения
 • Хората са част от цялото, елемент на „Бизнес модела“

СЪЗДАВАНЕ НА ЗДРАВИ ОСНОВИ - ИНЖЕНЕРИНГ

 • Основна цел на управлението на „човешките ресурси“
 • Проектиране на ефективна структура

ЕФЕКТИВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 • Анализ на нуждите, дефиниране на групи професии
 • Създаване на профил на компетенциите
 • Анализ на съответствието
 • Постигане на ангажираност на служителите
 • Значение и ефективност на оценката
 • Планиране на развитието

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ

 • Бъдете наясно с вашата възможност да привличате качествени хора
 • Създаване на среда, която привлича

Профил на участниците

 • Генерални мениджъри;
 • СЕО;
 • HR мениджъри.

Защо да изберете това обучение?

check

Ще разберете какво е отношението на генералния мениджър към човешките ресурси

check

Ще се научите да постигате съответствие

check

Ще осъзнаете каква е важността на създаване на ефективна структура по персонала

check Ще оцените важността от развитието на хората
check

Ще можете да дефинирате собствените си нужди

check Ще научите как да привличане на успешни хора 

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, има практическа насоченост и посволява разискване на казуси от вашата практика.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за фирмено обучение