leadership, leader, лидер, лидерство

Лидерство в дигиталната ера

Бъдещето е тук и сега! Подготвен ли си за ерата на новите технологии?

В ерата на експоненциално развиващите се технологии и бързо променящите се климатични, социални, икономически и политически фактори, ролята на лидера в организацията и обществото е все по-важна.

На обучението ще научите кои са добрите съществуващи умения и практики, и кои са новите такива, които могат да гарантират прогресивно и устойчиво развитие за лидера, екипа и организацията.

цена

350 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български/Английски език

Основни теми на обучението

В учебната програма ще представим резултати от няколко международни проучвания, ще разгледаме как новите технологии повлияват различни сфери на живота и индустрии, както и практически занимания и дигитални инструменти, които да помогнат на настоящи и бъдещи ръководители да придобият нови знания, умения и гледна точка, за да бъдат все по-добри лидери в настоящето и бъдещето, независимо от динамичните промени.

Темите, които ще засегнем са:

  • емоционална интелигентност в ерата на новите технологии
  • разрешаване на проблеми и взимане на решения
  • разпределяне на задачи и оценка на работата
  • управление на времето

Всеки от модулите включва разгледане на теорития, реални истории от практиката, както и практически задачи. Ще се запознаем и с някои инструменти за приоритизация и разпределение на задачите, разрешаване на проблеми чрез креативност и даване на обратна връзка.

Профил на участниците

Курсът е най-подходящ за нови и опитни ръководители на екипи и отдели, предприемачи със собствен бизнес и служители, както и за професионалисти с висок потенциал за развитие в лидерски роли.

Защо да изберете това обучение?

check

За да имате успешен екип, който постига целите си

check

За да повишите своята емоционална интелигентност

check

За да придобиете нови знания, умения и да почерпите от опита на ваши колеги

check За да подобрите собствената креативност и тази на екипа си
check

Нови контакти с лидери от бизнес екосистемата

check

За да подобрите разбирането и адаптирането на екипа си към новите технологии

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

  • презентация
  • обсъждане на документи
  • разглеждане на казуси

ПРЕПОРЪКА

  • предварително зададени казуси за обсъждане
certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение