iso, 50001, стандарт, нов; 50001:2018

БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Преподавателски екип

ezik

Български език

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност, като посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план и да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност.

Основни теми на обучението

 • оценка на енергийни характеристики на процесите;
 • анализ на общото енергийно представяне;
 • планиране на мерки за подобряване на енергийните характеристики;
 • провеждане на систематични мерки за подобряване на управлението на енергията;
 • представяне на насоките на стандарта и добрите практики в тези области.

Профил на участниците

 • служители на фирми и организации, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за управление на енергията, отговорни лица и екипи по управление на енергията;
 • желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 50001;
 • отговорни лица по управление на околната среда;
 • отговорни лица по поддръжка на съоръжения и оборудване;
 • експерти в областта на енергията.

Защо да изберете това обучение?

check Ще научите повече за управлението на енергията, характеристиките на този процес и методиките за анализ и подобряване на енергийните характеристики
check Ще се запознаете със системният подход при управлението на енергията, описан в стандарта и ще могат да управляват и документират СУЕ
check Ще знаете какви мерки за мониторинг и управление на енергията са изискуеми от стандарта и/или внедрени проекти.​​

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението ще протече в семинарно-лекционна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация