LEAN PRODUCTION – Basic level

LEAN PRODUCTION – Basic level

Принципи и практики за ускоряване и изглаждане на производствения поток чрез премахване на ресурсите и дейностите, излишни за „клиентския продукт“

цена

540.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време


Два дни/16 учебни часа

ezik

Български език

LEAN PRODUCTION – Basic level  за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишните ресурси и процеси

Обучението представя работещи методи на Lean Production и възможностите, които предоставя на фирмите и организциите в България. Ние познаваме реалния български опит и ще го споделим с Вас.

Основни теми на обучението

Тема 01 – Идеи и принципи за Лийн производство и управление

Тема 02 – Описване и измерване на параметрите на производството

Тема 03 – Много видове излишни ресурси и дейности – The Seven Muda

Тема 04 – Рационализирани работни места и участъци – 5S System at Workplace

Тема 05 – Изкуствено накъсване на производствените серии – Short Series Production

Тема 06 – Бърза смяна и пренастройка на оборудването – SMED

Тема 07 – Тотална продуктивна поддръжка на оборудването – ТРМ

Тема 08 – Едноелементен поток, нивелиран поток, непрекъснат поток – One-Piece Flow, Levelled Flow Continuous Flow

Тема 09 – Обратно планиране и поток с изтегляне – Inverse Planning & Pull Flow

Тема 10 – Система за производство и доставка „Точно навреме“ – Just in Time

Тема 11 – Всеобщо участие в постоянни подобрения – Kaizen

Тема 12 – Лийн производство и други подходи за производствена и бизнес ефективност

Профил на участниците

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение