iso, 9001, 2015, bds

БДС EN ISO 9001:2015

Система за управление на качеството. Изисквания

Целта е да узнаем как да разработим и внедрим една работеща система за управление на качеството и как да управляваме ефективно ISO 9001:2015 в съществуващите системи. Това са част от въпросите, на които ще отговорим по време на семинара.

Семинарът е подходящ за за ръководители на организации, мениджъри на системи за управление на качеството и вътрешни одитори. Той се отнася и до всеки, който желае да се запознае с най-широко използвания стандарт за системи за управление.

На обучението ще получите практически знания и умения за създаване и внедряване на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

Основни теми

  • външни и вътрешни обстоятелства, влияещи върху работата на организацията;
  • мислене, основано на риска;
  • процесен подход;
  • корелационна връзка между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015;                             
  • най-често задаваните въпроси във връзка с новия стандарт;
  • указания за адресиране на промените в ISO 9001:2015;
  • указания за внедряване на ISO 9001:2015.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

26 - 30 Октомври 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
София view
23 - 27 Ноември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Онлайн view
14 - 18 Декември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Онлайн view
25 - 29 Януари 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение