Отношенията "Администратор на лични данни - Служители" в кризисни ситуации

Обработването на данни в изпълнение на длъжността следва да бъде законосъобразно и добросъвестно, независимо от мястото на работа
Публично обучение
14 Август 2020
- София

 

цена

80.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Даниела Тойчева

ezik

Български език

Обучението поставя акцент върху законосъобразните действия на работодателя при обработването на личните данни на служителитепо време и след извънредна ситуация. Разглежда особеностите на конкретната обстановка и наложителната преценка от страна  на администраторите на лични данни за необходимостта от обработване на лични данни свързани с живота и здравето на служителите. Форматът предлага яснота по въпросите за правилното определяне на основанията за обработване на лични данни при работа от вкъщи. Предоставя се виждане по темите за дистанционен контрол и наблюдение на служителите при изнесено изпълнение на работата. Предлага се анализ на ситуации в търсене на баланса междунеприкосновеността на личността и законния интерес на работодателя.Обсъжда се задължението на работодателя да спазва ненамеса в личния живот на служителите и правото му да контролира и взема решения свързани с качеството на изпълнение на работата. Коментар на видеонаблюдението като форма на обработване на лични данни.

Основни теми на обучението

 • обработване на лични данни свързани с живота и здравето на служителите;
 • изпълнение на работата от вкъщи – отчетност и контрол;
 • видеонаблюдението – основание и периметри на извършване;
 • ролята и мястото на длъжностното лице по защита на данните;
 • съгласието като основание за промени в дейността на администратора;
 • личните данни в контекста на трудовоправните отношения;
 • относими казуси свързани с практиката на надзорния орган и съда.

Профил на участниците

 • юристи;
 • мениджъри;
 • длъжностни лица по защита на данните;
 • служители по сигурността на информацията;
 • всеки, който иска да научи повече за администрирането на
 • личните данни.

Защо да изберете това обучение?

check

Ще може да разграничавате основанията за обработване на специалната категория лични данни

check

Ще разглеждаме  личните данни в контекста на алтернативни начини на работа

check

Ще разглеждаме личните данни в контекста на алтернативни начини на работа

check

Ще разберем формите на съдействие от страна на надзорния орган

check

Ще имаме обогатен подход при решаването на казуси

check

Ще получим правна консултация по конкретни въпроси

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен трениг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси, ролеви игри

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане, които може да изпратите преди обучението на office@alphaquality.org
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Детайли за обучението

София
14 Август
Отношенията "Администратор на лични данни - Служители" в кризисни ситуации
Лектор

Даниела Димитрова

Правен консултант по защитата на личните данни. Притежава експертен опит като главен юрисконсулт в Комисията за защита на личните данни в периода 2009-2017 г. Има 20 годишен опит като юрист в областта на гражданското и административното право.

Цена
80 лв
Място на провеждане
София, ул. Славянска №24, ет 2 - Учебен център "Респект"
Продължителност
oт 09:00 до 13:30 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 80 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение