упраление на запасите

Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите

По-добра наличност, по-голям асортимент и по-ниски нива на запасите

цена

210.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Валентин Борисов

ezik

Български/Английски език

 

1% повече продажби и 10% повече нетна печалба са възможни, ако управляваме наличностите правилно

В световен мащаб търговските компании губят средно 7,5 % от оборота си поради липса на наличност (stock-out) на някои артикули и поради разпродажби поради твърде голяма наличност (overstock) от други артикули. Тъй като оперативните разходи са в голяма степен константни за търговска компания, 1% повече продажби може да означава 10% повече нетна печалба – потенциалът за подобрение на резултатите е значителен.

Основни теми на обучението

  • Запознаване с Теория на ограниченията – холистичен модел за управление
  • Разбиране на основния конфликт при управлението на нивата на запасите
  • Как се решава основният конфликт
  • Агрегация на стоките, попълване според потреблението и динамично управление на стоковите буфери
  • Организационни решения на човешките проблеми на промяната

Профил на участниците

Обучението е подходящо за мениджъри от търговски, логистични и производствени компании от индустрията и реалния сектор, включително от сферата на услугите и административните дейности.

 

 

Защо да изберете това обучение?

check За да се запознаете с Теорията на ограниченията и как да знаете как да я прилагате във Вашия бизнес check Оптимизиране на наличността на стоките
check

         Решаващо конкурентно предимство за търговска компания ​​​​

check Защо е важно да правим чести доставки и динамично управление на стоковите буфери в зависимост от промените в модела на потребление
check Щe получите готови решения от Теория на ограниченията за веригата от доставки check

Ще се научим как да управляваме промяната?

check

Ще помогнем да промените модела от избутване към издърпване

check

Ще Ви запознаем с източниците на съпротивата срещу промените

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

  • Презентация Power Point
  • Видео материали
  • Интерактивни игри
certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Обучението може да бъде реализирано също като:

korporativno-individualno

Повече информация за предстоящи дати за публично обучение или офрерта за корпоративно и индивидуално обучение може да получите

на  02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060  или на e-mail: office@alphaquality.orgкакто и чрез формите за запитване

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация