финанси, счетоводство, мениджъри, finance, schetovodstvo

Финанси и счетоводство за мениджъри

По-добри финансови решения чрез нов начин на мислене. Ясно и разбираемо: Това е възможно!

цена

450 лв

Цената е за един участник в двудневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български/Английски език

Oбучението „Счетоводство и финанси за мениджъри“ е цялостна двудневна програма, насочена към ясно и разбираемо усвояване на бизнес материята, свързана със счетоводството и финансите.

От 1494 година счетоводството и финансите се разглеждат като „длъжният ред в записванията“, „езикът на бизнеса“ и „единствено необходима субстанция“. Днес, повече от всякога, е наложително мениджъри и предприемачи да са в състояние да разбират успешно счетоводните принципи и финансовите отчети. Да развиват знания и умения, които да им позволяват да провеждат ефективни срещи от финансово естество. Да поставят финансови задачи и вземат печеливши управленски решения.
Предвид на тези потребности, концепциите, представени в курса „Счетоводство и финанси за мениджъри“ са лесни за разбиране, както и успешно приложими в практиката.

Тази програма ще помогне на мениджърите да:

 • подобрят управленската си ефективност и стойност в организационната и функционална структура на организацията;
 • подобрят своите умения за вземане на решения чрез прилагане на финансова проницателност и философия на мислене;
 • разбират финансовите отчети, да задават правилните въпроси, както и уверено да комуникират със счетоводители и финансисти в тяхната организация и извън нея;
 • увеличат финансовото си разбиране върху доходността, бизнес риска, възвращаемостта и ликвидността;

АУДИТОРИЯ

Сред участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

 • мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови и счетоводни функции;
 • хора с интереси към творчески и научни дейности;
 • специалисти и студенти с недостатъчно опит в сферата на счетоводните и финансови понятия.

Участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ ще получат практически познания за това как да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да:

 • подпомогне процеса вземане на управленски решения;
 • подобри вътрешнофирмената финансова комуникация;
 • повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса.

ТЕМАТИКА

 • Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи
 • Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи
 • Счетоводен баланс. Текущи и нетекущи активи
 • Счетоводен баланс. Капитал и резерви
 • Счетоводен баланс. Задължения
 • Отчет за приходите и разходите. Приходи
 • Отчет за приходите и разходите. Разходи и данъци
 • Годишен финансов отчет 
  Бонус тема: Устойчив растеж срещу фирмена задлъжнялост.
  Алгоритъм за цялостен анализ на финансовите отчети. Обсъждане на практически казуси и въпроси, възникнали в процеса на обучението по програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация
Виж още подобни обучения