Фирмата ми се разраства

Тайни за организационните и човешки аспекти на успешния растеж

„Алфа Куолити“ споделя опита си като консултант на множество фирми, които са изминали успешен преход от малка или средна до голяма или много голяма фирма. При този преход са въведени строги формални механизми за управление на голяма фирма, но заедно с това са запазени човешките черти на директното управление, характерно за малката фирма

АУДИТОРИЯ
Собственици и мениджъри на разрастващи се или бивши малки фирми, Председатели и членове на управителни органи. Мениджъри по персонала. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

ТЕМАТИКА

 •   симптоми на изоставащ управленски модел;
 •   организационната структура е само средство;
 •   правилно позиционирани фирмени функции;
 •   корени на съпротивата срещу промените;
 •   грешните и верни подходи към управлението;
 •   проектиране на системата за управление;
 •   инструментът “Матрици на отговорностите”;
 •   документиране на системата за управление.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация