счетоводител, управител, отношения, работа, upravitel, schetovoditel

Ефективно взаимодействие управител – счетоводител

цена

225.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

д-р Петър Петров

ezik

Български/Английски език

Доброто познаване на правата и задълженията от страна на управителите и счетоводителите регламентирани в касаещите ги нормативни актове са в основата на добрите взаимоотношения между тях. Но както едните, така и другите трябва да направят още една крачка напред, за да бъдат тези отношения не само добри, но и успешни.

За да покаже на двете страни в тази релация, как по-ефективно да взаимодействат помежду си, умножавайки енергията си в полза на бизнеса, познавайки в детайли своите права и задължения и фокусирайки се върху ключови моменти в тази взаимовръзка, разработихме обучението Ефективно взаимодействие управител – счетоводител.

Основни теми на обучението

 • какви отговорности носят пред данъчните органи счетоводителите и управителите;
 • какви са правата и задълженията на счетоводителите и управителите по отношение на ежедневното взаимодействие, така също и в случай на данъчни проверки;
 • какво трябва задължително, счетоводителят да каже на управителя, а той да чуе, за да бъде бизнесът по-печеливш;
 • какво трябва да знаят счетоводителите и управителите при назначаване или освобождаване на счетоводител.

Профил на участниците

 • собственици на бизнес;
 • директори, финансови, икономически и търговски директори;
 • мениджъри на всички административни нива;
 • ръководители на финансово-счетоводни отдели, счетоводители, както и счетоводители на индивидуална практика.

Защо да изберете това обучение?

check

Обяснява на достъпен език и в логическа последователност сложни понятия и процеси, стоящи в основата на тази ефективност

check

Ще научите повече за оперативните и стратегически мероприятия по преструктуриране

check

Разглеждат се подробни практически казуси и примери подбрани от професионалния опит на лектора

check

Как да управляваме персонала в условия на криза: човешки фактор и човешки капитал

check

Помага да не допускате конфликтни ситуации и да се предпазите от санкции

check

За да се запознаете с традиционното и антикризисното управление: сравнителни характеристики, цели, решения, стил на ръководство и персонал

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • онлайн обучение, равняващо се на осем (8) присъствени астрономически часа;
 • презентация, електронни материали, достъп до специализираната класна стая на обучението в Google classroom, достъп до Skype линията на обучението;
 • възможност за сътрудничество и обсъждане на казуси с лектора.
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали
 • подарък от лектора – книгата „Наръчник Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация
Виж още подобни обучения