Ефективно взаимодействие управител – счетоводител

Доброто познаване на правата и задълженията от страна на управителите и счетоводителите регламентирани в касаещите ги нормативни актове са в основата на добрите взаимоотношения между тях. Но както едните, така и другите трябва да направят още една крачка напред, за да бъдат тези отношения не само добри, но и успешни.

За да покаже на двете страни в тази релация, как по-ефективно да взаимодействат помежду си, умножавайки енергията си в полза на бизнеса, познавайки в детайли своите права и задължения и фокусирайки се върху ключови моменти в тази взаимовръзка, разработихме обучението Ефективно взаимодействие управител – счетоводител.

Обучението е практически насочено и е изключително полезно, защото:

  • обяснява на достъпен език и в логическа последователност сложни понятия и процеси, стоящи в основата на тази ефективност;
  • разглеждат се подробни практически казуси и примери подбрани от консултантската практика на лектора;
  • помага да не допускате конфликтни ситуации и да се предпазите от санкции.

Основните акценти на обучението са:

  • Отговорностите, които носят пред данъчните органи, счетоводителите и управителите.
  • Правата и задълженията на счетоводителите и управителите по отношение на ежедневното взаимодействие, така също и в случай на данъчни проверки.
  • Какво трябва задължително счетоводителят да каже на управителя, а той да чуе, за да бъде бизнесът по-печеливш.
  • Какво трябва да знаят счетоводителите и управителите при назначаване или освобождаване на счетоводител.

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi. Всеки от участниците получава личен подарък от лектора – книгата „Наръчник Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение

Оферта за корпоративно обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация
Виж още подобни обучения