исо, 20000, 20000-1, инфомрмация, сигурност, стандарт, качество

ISO/IEC 20000-1:2018

Система за управление на качеството на ИТ-услугите

Обучението за зпознаване с най-новото издание на ISO/IEC 20000-1:2018 има за цел да поясни понятията и процесите, свързани с проектиране или изменение на ICT услуги, както и процесите по доставка, бюджетиране, управление на капацитета, сигурността, решаване на спорове с доставчици и клиенти, управление на конфигурация, пускане за ползване и разгръщане на ICT услуги. Да представи и коментира изискванията на стандарта.

Аудитория

Собственици на фирми и висши мениджъри от ICT браншa. ICT сервизни специалисти. Системни администратори. Ръководители и специалисти от държавната и общинска администрации. Проектанти на информационни системи, на клиентски софтуер и на обучения по ICT. Оператори на ICT, на специализирани и на публични услуги. Доставчици за ICT сектора

Ползи

Участниците получават достъпно и ясно изложение, съпроводено с примери и с казуси за обсъждане. Коментират се степените на свобода, заложени в съдържанието на изискванията, и варианти за лесна и ефикасна реализация на система. Идеи за цялостно и достатъчно, но и  пестеливо документиране

Тематика

Тематиката на този модул включва въвеждаща част с основни понятия и термини, следвана от част, представяща всички изисквания на стандарта, заедно с пояснения и коментари за най-пестеливи и точни решения по внедряване. 9 Общо представяне на ключовите стандарти от серията ISO/IEC 20000-X

Структура и изисквания на системата за управление на ICT услугите

Обхват и схема за управление на системата по метода PDCA

Документиране на системата и управление на документи и записи

Процеси, свързани с управлението на ICT услугитe – планиране, проектиране, преход или голямо изменение на съществуваща услуга; доставка на услуга – ниво, непрекъснатост и наличност; бюджетиране и отчетност за услуга; управление на капацитет; управление на сигурността на информацията; взаимодействия на доставчика на услуга с други страни;управление на инциденти и проблеми; процеси на контрол.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА 

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

Английски

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми


 

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

6 - 10 Април
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Варна view
14 - 22 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Пловдив view
22 - 26 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
София view

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация