исо, 20000, 20000-1, инфомрмация, сигурност, стандарт, качество

ISO/IEC 20000-1:2018

Система за управление на качеството на ИТ-услугите

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Бончо Антонов

ezik

Български/ Английски език
Обучението за зпознаване с най-новото издание на ISO/IEC 20000-1:2018 има за цел да поясни понятията и процесите, свързани с проектиране или изменение на ICT услуги, както и процесите по доставка, бюджетиране, управление на капацитета, сигурността, решаване на спорове с доставчици и клиенти, управление на конфигурация, пускане за ползване и разгръщане на ICT услуги. Да представи и коментира изискванията на стандарта.

Основни теми на обучението

Тематиката на този модул включва въвеждаща част с основни понятия и термини, следвана от част, представяща всички изисквания на стандарта, заедно с пояснения и коментари за най-пестеливи и точни решения по внедряване.

  • Общо представяне на ключовите стандарти от серията ISO/IEC 20000-X
  • Структура и изисквания на системата за управление на ICT услугите
  • Обхват и схема за управление на системата по метода PDCA
  • Документиране на системата и управление на документи и записи
  • Процеси, свързани с управлението на ICT услугитe – планиране, проектиране, преход или голямо изменение на съществуваща услуга; доставка на услуга – ниво, непрекъснатост и наличност; бюджетиране и отчетност за услуга; управление на капацитет; управление на сигурността на информацията; взаимодействия на доставчика на услуга с други страни;управление на инциденти и проблеми; процеси на контрол.

Профил на участниците

Собственици на фирми и висши мениджъри от ICT браншa. ICT сервизни специалисти. Системни администратори. Ръководители и специалисти от държавната и общинска администрации. Проектанти на информационни системи, на клиентски софтуер и на обучения по ICT. Оператори на ICT, на специализирани и на публични услуги. Доставчици за ICT сектора

Защо да изберете това обучение?

check Участниците получават достъпно и ясно изложение, съпроводено с примери и с казуси за обсъждане
check Коментират се степените на свобода, заложени в съдържанието на изискванията, и варианти за лесна и ефикасна реализация на система
check Идеи за цялостно и достатъчно, но и  пестеливо документиране

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация