Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига

Винаги навреме, в рамките на бюджета и с пълна спецификация

цена

250.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Валентин Борисов

ezik

Български/Английски език

 

По-кратки срокове за изпълнение и с по-добро качество!

Повечето проекти не приключват навреме*, в рамките на бюджета и с пълна спецификация и ползи. Обучението представя основните проблеми, водещи до такива ситуации, и съответното решение – методология за управление на проекти, която дава възможност за по-кратък срок за изпълнение, с по-добро качество в рамките на бюджета (спестени разходи) и с пълна спецификация и ползи. Заедно с това се намаляват стресът и конфликтите в организацията.

Въз основа на повече от 20 години опит в много компании в цял свят резултатите от прилагането на този метод са:

- средно 25% по-кратък срок за изпълнение;

- пълна спецификация и високо качество на изпълнение;

- по-малко разходи;

- подобрена комуникация, мотивация и екипна работа.

*Глобално проучване на PriceWaterhouseCoopers: 200 компании, 30 държави, 10 640 проекта: 2,5 % от проектите са приключили навреме, в рамките на бюджета с пълен обхват и ползи

Основни теми на обучението

 • Увод в Теория на ограниченията – холистичен (цялостен) модел за управление
 • Разбиране на основните проблеми в проектната среда и причините за тях
 • Как се решават основните проблеми в проектната среда
 • Метод за планиране с Критична верига – основни елементи
 • Критична верига в многопроектна среда и управление на портфолио от проекти
 • Изпълнение на проект, планиран по метода на Критичната верига
 • Управление на промяната

Профил на участниците

Обучението е подходящо за технически и развойни мениджъри и за ръководители на проекти в следните области: разработване на нови продукти и технологии; строителство от всички видове; ремонт и модернизация на кораби и самолети и на други сложни машини, съоръжения и инсталации; разработване на IT и на комуникационен софтуер и хардуер; и всякакви други активности с проектен характер

 

Защо да изберете това обучение?

check За да се запознете с Теорията на ограниченията и как да знаете как да я прилагате във Вашия бизнес check Ще научите кои са причините за основните проблеми в проектната среда
check Ще се запознаете с организацията като система. Локалната оптимизация и оптимизацията на цялостната система check Ще се научите да управлявате проекти по метода на Критичната верига – решение на основните проблеми в проектната среда
check Ще разберете кое е решаващото конкурентно предимство в проектна среда check

Ще разберете как да приключвате проектите в по-кратък срок, в рамките на бюджета, с изпълнение на всички параметри на проекта и с повече хармония в организацията

check

Ще ви запознаем с различните слоеве на съпротива срещу промените

check

Ще говорим за това как да управляваме промяната!

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • Презентация Power Point
 • Видео материали
 • Интерактивни игри
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация