Продаване на идеи и управление на промените

Обучението Продаване на идеи и меко прокарване на промени разяснява принципите и добрите правила за гладко прокарване и провеждане на технологични и организационни промени и трайно задържане на резултатите

АУДИТОРИЯ
Собственици и топ-мениджъри. Членове на мениджърски екипи. Ръководители на проектни екипи. Мениджъри на развойни, технически, производствени, търговски и функционални звена. Мениджъри по персонала. Мениджъри по качеството. Председатели и членове на надзорни, ръководни и експертни органи

ТЕМАТИКА

  • Изкуство за продаване на идеи
  • Бариера срещу новото и различното
  • Убеждаване и постигане на съгласие
  • Въвличане за участие
  • Организация за управление на промените

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА
Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участницитe

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение