служители, задръжане на служители, перосонал

Привличане и задържане на успешни служители

Всички искат да имат успешни служители, но не всички ги намират, а малко са тези, които успяват да ги задържат

Знаете ли какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим за дълго при нас? Обучението Привличане и задържане на успешни служители  ще даде отговор на тези въпроси, както и съвети и добри примери от богатия опит на водещия от управлението на човешки ресурси.
Целта на това обучение е:

 • да изясни разбирането за успешен служител;
 • да посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
 • да формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
 • да предизвика анализ и евентуални промени в мениджмънта на хора;
 • да посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
 • да осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.

Какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим при нас ще научите, ако участвате в това обучение

АУДИТОРИЯ

Собственици и топ-мениджъри. Членове на мениджърски екипи. Мениджъри на развойни, технически, производствени, търговски и функционални звена. Мениджъри по персонала. Мениджъри по качеството. Председатели и членове на надзорни, ръководни и експертни органи. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

ТЕМАТИКА

 • предварителната подготовка;
 • как да открием и привлечем бъдещите успешни служители;
 • как да задържим успешните служители;
 • и още.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

 • презентация;
 • гъвкаво и адаптивно следване на учебния материал;
 • съобразяване с интересите и познанията на участниците;
 • споделяне на характерни примери от практиката;
 • предизвикване на активно участие на присъстващите.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Виж още подобни обучения