Търговска и транспортна логистика

На семинара ще представим принципите и добрите практики за управление на логистични процеси при търговия с материални продукти. Поставя се акцент върху рационализиране и оптимизиране на стоковите потоци между доставчиците и логистичните и търговски обекти и вътре в самите обекти.

АУДИТОРИЯ

 • собственици
 • управители
 • мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането
 • производствени мениджъри
 • индустриални инженери

ТЕМАТИКА

 • теоретични основи на Търговската логистика;
 • що е Логистика и що е Търговска логистика;
 • перспективно и текущо планиране на запасите;
 • стратегии за оперативно управление на запасите;
 • вътрешна логистика на търговската единица;
 • складове и складово стопанство;
 • транспортиране и маршрутизиране на превозите;
 • подбор, оценка и взаимодействия с доставчици;
 • сътрудничество с и развитие на доставчиците;
 • документиране на системата за управление.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА
Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи обучения

София
30 - 31 Януари
Търговска и транспортна логистика
Лектор

доц. Анастас Кехайов

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

Цена
560 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
два дни, от 09:00 до 18:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация; 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 560 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение