Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места

Повече продажби, по-кратки срокове и навременна доставка без допълнителни инвестиции

цена

250.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Валентин Борисов

ezik

Български/Английски език

Видими, бързи и неизискващи инвестиции подобрения на резултатите!

В почти всички производствени компании има между 20 и 50% скрит/загубен капацитет.

При производство по поръчка високите нива на незавършено производство забавят изпълнението. Навременната доставка, срокът за изпълнение и производителността на ресурсите не са удовлетворителни.

При производство за наличност/склад често се пропускат продажби на някои артикули поради липса на наличност, а в същото време от други артикули има прекомерни запаси.

Производствените решения от Теория на ограниченията позволяват видими, бързи и неизискващи инвестиции подобрения на резултатите, стабилността, хармонията и общата ефективност на производствените компании.

Основни теми на обучението

 • Увод в Теория на ограниченията – холистичен (цялостен) модел за управление
 • Как се създава решаващо конкурентно предимство за производствена компания
 • Пет фокусиращи стъпки
 • Разбиране на основните проблеми и причините за тях в производствена среда
 • Как се решават основните проблеми
 • Производство по поръчка – МТО
 • Производство за склад/наличност – МТА
 • Природа на съпротивата среща промяната и меко управление на промяната

Профил на участниците

Обучението е подходящо за изпълнителни директори, управители, главни инженери и производствени мениджъри на компании от индустрията и реалния сектор. Обучението е полезно за процесни инженери и специалисти по технологично проектиране и вътрешно-заводска логистика, както и за мениджъри по оперативно планиране и управление на производството

Защо да изберете това обучение?

check

Основи на Теория на ограниченията

check

Производство по поръчка. Решението от Теория на ограниченията осигурява по-кратки срокове на изпълнение, увеличен капацитет и навременна доставка

check

Локалната оптимизация или оптимизация на производствената система като цяло

check

Производство за наличност/склад.

check Как можем да постигнем значително подобрение на резултатите и стабилността в кратък срок и без инвестиции? check

Решението от Теория на ограниченията осигурява увеличен капацитет, по-добра наличност на продуктите в склад готова продукция и по-ниско ниво на материалните запаси в системата

check

Решение за продажбите: Конкурентно преимущество или Решаващо конкурентно предимство?

check

Процес на непрекъснато подобрение – как да управляваме промяната? 

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • Презентация Power Point
 • Видео материали
 • Интерактивни игри
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение