tolerantnost, empatia, толерантност, емпатия, екип, работа в екип

Толерантност и емпатия

Целта на обучението е да добием умения за изпълнение на управленската част от нашите задължения. Това ще доведе до повишаване, както на ефективността на работа на фирмата, така и на мотивацията на изпълнителите на конкретни задачи.

АУДИТОРИЯ

Обучението е насочено към персонала, който има мениджърски функции от различните нива на управление. То ще бъде полезно и от гледна точка на изпълнители на решения и задачи, поставени от по-високите нива на управление на фирмата.

ТЕМАТИКА

 • Управленски решения. Откъде произтичат задачите
 • Приоритизиране на задачите
 • Начини за възлагане на задачи. Теория на очакванията
 • Делегиране – същност и причини
 • Как се делегира успешно
 • Контрол на изпълнението
 • Мотивиране - избор на правилния стил за съответния човек

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Свържи се с нас

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение