risk management, iso, 31000

ISO 31000:2018

Управление на риска. Указания

Стандартът ISO 31000 съдържа универсални указания за управление на рискове чрез процес, който е интегриран със стратегическото и оперативно управление. С това той ще интересува хора, които създават и опазват стойност в организацията, като управляват рисковете, вземат решения, задават и преследват цели и имат стремежи да подобряват резултати.

Предишното издание – ISO 31000:2009– издържа близо пет години на коментари и препоръки от експерти и потребители на стандарта, докато накрая ISO/TC 262 го подложи на ревизия, която вече е приключена, а новото издание – публикувано като ISO 31000:2018. Само с две думи може да се каже основното – „Няма промени“, за които да се каже, че са ключови. И това е обяснимо, тъй като логиката на процес на управление на рискове няма как да бъде по-друга.

Няма как и водещите принципи да бъдат по-различни от преди.

И все пак ...

Основната идея, на която е подчинено новото издание, е управлението на рисковете да стане ясно, лесно и сигурно. Основният похват – представяне на указанията на достъпен и разбираем език в обхвата на един по-кратък, по-лесен за четене, но в същото време и достатъчен като съдържание текст.

Следвайки тази идея стандартът се ограничава само до най-необходимите за целта термини и избягва дублиране с онези термини, които са поставени в терминологични стандарти.

Онази част на стандарта, която говори за изграждане и поддържане на организационна основа за процеса на управление на рисковете, е допълнена с примери, които помагат да се разбере по-ясно идеята за необходимото организационно осигуряване в полза на процеса.

В новото издание на ISO 31000 личат някои акценти – върху силата и значението на човешки и културни фактори в работата по преследване на поставени цели и друг акцент – за ползване на управление на рисковете, когато се работи за вземане на решения. И още – че ефикасността на управление на рисковете е толкова по-силна, колкото и когато то се интегрира и засегне възможно най-голям обем функции и дейности.

Ще наложи ли някакви промени новият стандарт? Краткият и категоричен отговор е „Не!“, тъй като стандартът предлага незадължаващи указания, а не изисквания. Иначе казано, хората, които вече са използвали предишното издание в системите си управление на рисковете, може би няма да променят нищо в подходите и практиките си, но сигурно поне ще ги преразгледат критично. Такива прегледи винаги са полезни. По-голяма ще е ползата за тези, които тепърва ще създават системи и инструменти за управление на рискове.

Публичните семинари на Алфа Куолити България са иеалното място за срещи и споделяне на опит сред участниците. Обучението по ISO 31000:2018 предоставя на две наистина важни предпоставки, когато говорим за управление на рисковете - добри съвети и комуникация!

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение