финанси, счетоводство, мениджъри, finance, schetovodstvo

Счетоводство и финанси за мениджъри

По-добри финансови решения чрез нов начин на мислене. Ясно и разбираемо: Това е възможно!

Oбучението „Счетоводство и финанси за мениджъри“ е цялостна двудневна програма, насочена към ясно и разбираемо усвояване на бизнес материята, свързана със счетоводството и финансите.

От 1494 година счетоводството и финансите се разглеждат като „длъжният ред в записванията“, „езикът на бизнеса“ и „единствено необходима субстанция“. Днес, повече от всякога, е наложително мениджъри и предприемачи да са в състояние да разбират успешно счетоводните принципи и финансовите отчети. Да развиват знания и умения, които да им позволяват да провеждат ефективни срещи от финансово естество. Да поставят финансови задачи и вземат печеливши управленски решения.
Предвид на тези потребности, концепциите, представени в курса „Счетоводство и финанси за мениджъри“ са лесни за разбиране, както и успешно приложими в практиката.

Тази програма ще помогне на мениджърите да:

 • подобрят управленската си ефективност и стойност в организационната и функционална структура на организацията;
 • подобрят своите умения за вземане на решения чрез прилагане на финансова проницателност и философия на мислене;
 • разбират финансовите отчети, да задават правилните въпроси, както и уверено да комуникират със счетоводители и финансисти в тяхната организация и извън нея;
 • увеличат финансовото си разбиране върху доходността, бизнес риска, възвращаемостта и ликвидността;

АУДИТОРИЯ

Сред участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

 • мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови и счетоводни функции;
 • хора с интереси към творчески и научни дейности;
 • специалисти и студенти с недостатъчно опит в сферата на счетоводните и финансови понятия.

Участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ ще получат практически познания за това как да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да:

 • подпомогне процеса вземане на управленски решения;
 • подобри вътрешнофирмената финансова комуникация;
 • повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса.

ТЕМАТИКА

 • Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи
 • Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи
 • Счетоводен баланс. Текущи и нетекущи активи
 • Счетоводен баланс. Капитал и резерви
 • Счетоводен баланс. Задължения
 • Отчет за приходите и разходите. Приходи
 • Отчет за приходите и разходите. Разходи и данъци
 • Годишен финансов отчет 
  Бонус тема: Устойчив растеж срещу фирмена задлъжнялост.
  Алгоритъм за цялостен анализ на финансовите отчети. Обсъждане на практически казуси и въпроси, възникнали в процеса на обучението по програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите
Виж още подобни обучения