adr, obuchenie, naredba, opasni, tovari, адр, опасни, товари, наредба

ADR - превоз на опасни товари

Подготовка на пратка с опасен товар за превоз със сухопътен транспорт
Публично обучение
21 Ноември
- София

Обучението запознава с условията и валидността на регулацията ADR за превоз на Опасни товари със сухопътен транспорт. Дава практически насоки кога и какви опаковки е допустимо да бъдат използвани, как да бъдат етикетирани и маркирани правилно, как се изготвя Декларация за превоз на опасни товари.

АУДИТОРИЯ

 • за персонал на фирми, осъществяващи организация и транспортиране на опасни товари;
 • за тези, които подготвят пратки с опасни товари със сухопътен транспорт;
 • за персонала на производствени, спедиторски и транспортни фирми.

ТЕМАТИКА

 • класификация на опасните товари – класове на опасност;
 • ADR регулация. Валидност;
 • елементи на опасния товар – UN номер, Proper shipping name, Packing group;
 • лист с Опасните товари / Dangerous Goods List – Част 3.2;
 • информационен лист за безопасност MSDS;
 • процедури по изпращане на пратки, съдържащи опасни товари – етикети, маркировка, стикери, документи;
 • облекчени условия за транспортиране на опасни товари в зависимост от количеството в една опаковка – Limited quantity;
 • облекчени условия за транспортиране в зависимост от превозваното количество в 1 транспортна единица – 1.1.3.6 АДР.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

 • как да работите с АДР регулацията;
 • как да определите правилната опаковка, както и количествата, които са допустими в една опаковка;
 • как да поставите правилните етикети и маркировки;
 • MSDS / Информационен лист за безопасност – какво съдържа и къде да намерите информацията за Опасния товар. Какво задължително трябва да съдържа т. 1;
 • как да изготвите Декларацията за превоз на опасни товар;
 • кога може една пратка с опасни товари да се превозва при облекчени условия – като Limited quantity в една опаковка; както и облекчените условия за превоз в едно Превозно средство съгласно АДР 1.1.3.6.

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението протича под формата на Презентация, като са включени нагледни материали и реални практически примери

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи обучения

София
21 Ноември
ADR – превоз на опасни товари
Лектор

Невена Кафеджиева

ADR консултант с 20 годинишен опит в областта на въздушния транспорт и 4 години в морски и сухопътен транспорт. От четири години ръководи собствена фирма ДГ Консултинг ООД, с предмет на дейност консултиране, обучения и продажба на сертифицирани опаковки и етикети за транспортиране на опасни товари по суша (ADR), въздух (IATA) и море (IMDG). Извън консултантската дейност те е реализирала обучения на транспортни и спедиторски фирми, както и на фирми, производители на опасни товари.

 

Цена
124 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
oт 09:00 до 13:30 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 124 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение