збут, здравословни, безопасни, услояи, труд, наредба, 07-2, zbut, обучение, obuchenie

Здравословни и безопасни условия на труд

Публично обучение
3 Декември
- София

Целта на обучението е да се запознаем и да се научим как правилно да прилагаме чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. 

Да направим работното място по-безопасно, по-здравословно и по-производително.

Да умеем да прилагаме законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;

Да поддържаме на необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;

Да осигуряваме необходимата информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

Да създадем ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Обучението се провежда съгласно изискванията за ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:

 • длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите  на процеси;
 • органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ);
 • лица, провеждащи инструктажи ((начален, периодичен, инструктаж на работното място, ежедневен и извънреден);
 • членове на Комитети и Групи по условия на труд.

ТЕМАТИКА

 • съдържание на ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ по безопасност и здраве при работа;
 • ИНСТРУКТАЖИ  – програми, казуси от практика, документиране;
 • ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ до момента на обучението;
 • подготовка на годишна програма за обучение по ЗБУТ;
 • подготовка на програма за задължителните обучения на лицата, съгласно нормативните изисквания

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението включва лекционни блокове по всяка от темите. Мултимедийни презентации и време за дискусии по най-актуалните въпроси.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Предстоящи обучения

София
3 Декември
Здравословни и безопасни условия на труд
Лектор

инж. Поля Георгиева

Електроинженер, специалност „Електроизмервателна техника“, ВМЕИ „Ленин“ София (Технически университет – София), 1978

Магистър инженер „Управление на качеството“ ХТМУ – Център за европейско качество, 2007

Европейска магистратурa „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ ХТМУ –  Европейски Център по Екология, 2009

Професионален опит: 20 години опит в строителния сектор.  Действащ еколог от 2008 във фирма със строително-монтажна дейност. Ръководител на интегрирана система по качество, околна среда и ЗБР. Консултант и сертифициран одитор на автономни и интегрирани системи за управление ISO 9001, BS OHSAS 18001; ISO 14001.

Цена
124 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 124 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение