Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига

Винаги навреме, в рамките на бюджета и с пълна спецификация
Публично обучение
2 Октомври 2020
- София

цена

210.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Валентин Борисов

ezik

Български/Английски език

 

По-кратки срокове за изпълнение и с по-добро качество!

Повечето проекти не приключват навреме*, в рамките на бюджета и с пълна спецификация и ползи. Обучението представя основните проблеми, водещи до такива ситуации, и съответното решение – методология за управление на проекти, която дава възможност за по-кратък срок за изпълнение, с по-добро качество в рамките на бюджета (спестени разходи) и с пълна спецификация и ползи. Заедно с това се намаляват стресът и конфликтите в организацията.

*Глобално проучване на PriceWaterhouseCoopers: 200 компании, 30 държави, 10 640 проекта: 2,5 % от проектите са приключили навреме, в рамките на бюджета с пълен обхват и ползи

Основни теми на обучението

 • Увод в Теория на ограниченията – холистичен (цялостен) модел за управление
 • Разбиране на основните проблеми в проектната среда и причините за тях
 • Как се решават основните проблеми в проектната среда
 • Метод за планиране с Критична верига – основни елементи
 • Критична верига в многопроектна среда и управление на портфолио от проекти
 • Изпълнение на проект, планиран по метода на Критичната верига
 • Управление на промяната

Профил на участниците

Обучението е подходящо за технически и развойни мениджъри и за ръководители на проекти в следните области: разработване на нови продукти и технологии; строителство от всички видове; ремонт и модернизация на кораби и самолети и на други сложни машини, съоръжения и инсталации; разработване на IT и на комуникационен софтуер и хардуер; и всякакви други активности с проектен характер

 

Защо да изберете това обучение?

check За да се запознете с Теорията на ограниченията и как да знаете как да я прилагате във Вашия бизнес check Ще научите кои са причините за основните проблеми в проектната среда
check Ще се запознаете с организацията като система. Локалната оптимизация и оптимизацията на цялостната система check Ще се научите да управлявате проекти по метода на Критичната верига – решение на основните проблеми в проектната среда
check Ще разберете кое е решаващото конкурентно предимство в проектна среда check

Ще разберете как да приключвате проектите в по-кратък срок, в рамките на бюджета, с изпълнение на всички параметри на проекта и с повече хармония в организацията

check

Ще Ви запознаем с различните слоеве на съпротива срещу промените

check

Ще говорим за това как да управляваме промяната?

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • Презентация Power Point
 • Видео материали
 • Интерактивни игри
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Детайли за обучението

София
2 Октомври
Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига
Лектор

Валентин Борисов

Валентин изучава Теория на ограниченията (ТОС) от 2010 година, участвайки в няколко обучения организирани от Goldratt Consulting. От 2015 година прилага ТОС решенията в България в партньорство с Янив Динур – създател на групата Прогресив Флоу.

Валентин е завършил Математическата гимназия в Русе и е учил няколко години в Технически университет Русе.

От 2015 година – Управител на Прогресив Флоу България. Прогресив Флоу е консултантска група за стратегическо бизнес консултиране с централен офис в Израел

* 2007-2017 – Управител на Системи за управление ЕООД – разработване и въвеждане на системи по международни стандарти. Подготовка и изпълнение на Европейски проекти

* 2000-2012 – Управляващ съдружник в производствена компания ИЗОЛАТ ООД

* 1994 – 2007 – Директор продажби рекламна агенция Темпо Русе

Цена
210 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки:

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 210 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение