Оценка и управление на риска

Публично обучение
2 Септември 2021
- Онлайн

 

цена

185.00 лв

Цената е за един участник в обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български/Английски език

Управлението на риска е част от вътрешната система за контрол. С помощта на специфични финансови инструменти ще разберете как можете да идентифицирате рисковете, поставящи под съмнение стабилното финансово състояние на организациите, да ги оцените и да намалите критичните рискове. Добре управляваното поемане на риск се разглежда като предпоставка за постигането на устойчиво подобрение на дейността на организацията.

Профил на участниците

 • Членове на бордове и одитни комитети;
 • Вътрешни одитори;
 • Изпълнителни, административни, финансови директори и собственици;
 • Служители на отдели призвани да се управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Вътрешен Контрол“, „Финанси“, „Вътрешен одит“ и др.;
 • Оперативни мениджъри на средно ниво;
 • Други.

Основни теми на обучението

 1. Мястото на оценката на риска в модела COSO
 2. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“
 3. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.
 4. Основни акценти в процеса по управление на риска
 5. Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство
 6. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове
 7. Наблюдение и докладване на рисковете
 8. Стратегии и подходи за управление на рисковете
 9. Иницииране на корективни действия
 10. Представяне на софтуер за дигитализация и управление на финансови рискове
 11. Основни рискове във всяка организация.
 12. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри, редови служители, вътрешни одитори и др. отдели за управлението на риска в организацията

 

Защо да изберете това обучение?

check

За да идентифицирате правилно рисковете за организацията

check

Ще можете да определяте правилните риск индикатори

check

За да изберете най-подходящата методология за оценка на риска за вашия бизнес

check За да научите коя е подходящата стратегия за управление на всеки риск
check

За да можете да прецизирате нивото на риск апетит за организацията

check За да можете да дефинирате отговорностите на всеки служител за управлението на риска

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

certificate

 След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението  
 • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн
2 Септември
Оценка и управление на риска
Лектор

Йордан Карабинов

jordan-karabinov

Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA е бакалавър по Бизнес администрация от Американския университет в България от 1997 г. Има над 20 години професионален опит, от тях 8 години извън България.  CIA от 11 години, ACCA от 12 години. Започнал е своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г.

От 2000 г. е продължил кариерата си в Холандия, където е работил за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и АрвинМеритор като мениджър вътрешен одит и е извършвал ангажименти по вътрешен одит като ръководител на екипи в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия.

Йордан Карабинов  е придобил MBA от IMD, Швейцария от 2004 г. От 2009 г. е управляващ съдружник във фирмата JK&Partners, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска.

От 2013 г. е председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ).

Провеждал е обучения за превенция и борба с измамите като лектор в ИВОБ. Правил е обучения за превенция на измами или управление на риска на различни организации като Сметна палата, Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на отбраната, Главна инспекция на труда, Българска фондова Борса, Асоциация на дипломираните експерт- счетоводители, Елаците Мед АД, Фаворит Холд, Институт на дипломираните експерт- счетоводители в България, Първа инвестиционна банка, Пиреус банк и др.

 

Цена
185 лв
Място на провеждане
Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 185 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение