iatf, 16949, auto, automotive, industry, autoparts, audit, иатф, исо, тс, ts, isots, исотс, аутовотив, автомобилен, индустрия

Вътрешен одитор по IATF 16949:2016

Подготовка за извършване на вътрешен одит на система за управление на качеството на автомобилните доставчици IATF 16949:2016
Публично обучение
15 - 16 Юли
- София

Обучението представя международния стандарт IATF 16949:2016, който определя по-високи изисквания към системата за управление на качеството за организациите от автомобилостроителната индустрия и запознаване с най-новата версия на стандарта ISO 19011:2018, който дава ясни и точни указания за одитиране на стандартизирани системи за управление.
Обучението включва два модула в два отделни дни, които може да посетите отделно един от друг, в случай, че вече сте преминали обучение или искате да се запознаете с само един от двата стандарта. Двудневният курс дава компетентност за Вътрешен одитор по IATF 16949.

ДЕН 1: Модул 8 - IATF 16949:2016 запознава с темите:

 • изисквания свързани с безопасността на резервните части и продукти с вграден софтуер;
 • включва повишени изисквания за проследимост на продукта;
 • управление на въпросите на безопасността на продуктите по време на реализацията на продукта;
 • разработване на планове за действие при извънредни ситуации;
 • определяне на политиките за корпоративна отговорност.

ДЕН 2: Модул 3А - ISO 19011:2018

 • същност на стандарта ISO 19011:2018. Ключови термини;
 • принципи на одитиране;
 • разработване и управление на Програма за одити;
 • провеждане на одити в пет стъпки:
 1. иницииране и планиране
 2. прилагане на методи за набиране на доказателства
 3. формиране на констатации
 4. определяне на заключения
 5. практики за „пестеливо документиране“ на одити
 • общи сведения за компетентност на одиторите
 • примери за оценка на съответствието на проверявания обект

В резултат от обучението, Вие ще

 • познавате в детайли стандартите IATF 16949 и ISO 19011
 • тълкувате и прилагате изисквания на стандартите с лекота
 • можете да извършвате вътрешни одити на системи за управление
 • ще повишите своята компетентност и самоувереност в ежедневната Ви работа 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Презентация на основните термини, принципи и указания на стандарта ISO 19011 за управление на Програма за одити и за одит. Ще бъдат представени учебни казуси за общо разглеждане. Коментари и примери за реални добри и лоши практики, получени чрез наши наблюдения. Препоръки за ефикасно и ефективно одитиране, носещо ползи за мениджмънта. Тест (като опция) за проверка на усвояването на материала.

ФОРМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • персонално
 • публично
 • фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • български
 • английски (по отделна договореност)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Предстоящи обучения

София
15 Юли
Модул 8 - IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици
Лектор

инж. Камен Кънев

Старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 1994 г. Машинен инженер, спец. “Хидравлични машини”, Технически университет в София, 1971 г. Следдипломна специализация по “Металорежещи машини с ЦПУ” в Технически университет в София, 1984 г. Има 20 годишен стаж като конструктор, технолог и н-к ОТК в завод 5 на Арсенал – Казанлък. QMS и TQM мениджър, вътрешен и DGQ/EOQ външен одитор. Технически университет, Габрово и Deutsche Gesellschaft fur Qualite, Germany, 2000 г. Сертификат от IRCA A170025 курс за обучение на водещи одитори на LRQA. Водещ консултант в повече от 200 проекта, в различни отрасли. Водещ преподавател в над 150 фирмени и публични обучения по системи и методи за управление на качеството и други аспекти на фирмената ефективност. Титулярен преподавател по методи за анализ на проблеми, методология на постоянните подобрения и инструментариума на Лийн производството

София
16 Юли
Модул 3А - ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
Лектор

инж. Камен Кънев

Старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 1994 г. Машинен инженер, спец. “Хидравлични машини”, Технически университет в София, 1971 г. Следдипломна специализация по “Металорежещи машини с ЦПУ” в Технически университет в София, 1984 г. Има 20 годишен стаж като конструктор, технолог и н-к ОТК в завод 5 на Арсенал – Казанлък. QMS и TQM мениджър, вътрешен и DGQ/EOQ външен одитор. Технически университет, Габрово и Deutsche Gesellschaft fur Qualite, Germany, 2000 г. Сертификат от IRCA A170025 курс за обучение на водещи одитори на LRQA. Водещ консултант в повече от 200 проекта, в различни отрасли. Водещ преподавател в над 150 фирмени и публични обучения по системи и методи за управление на качеството и други аспекти на фирмената ефективност. Титулярен преподавател по методи за анализ на проблеми, методология на постоянните подобрения и инструментариума на Лийн производството

Цена
124 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
два дни, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
За модули
цена: 0 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение