леадер, лидер, лидерство, leadership, leader

Лидерство в дигиталната ера

Бъдещето е тук и сега! Подготвен ли си за ерата на новите технологии?
Публично обучение
17 Май 2024
- Онлайн и София

 

цена

350 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

ezik

Български/Английски език

В ерата на експоненциално развиващите се технологии и бързо променящите се климатични, социални, икономически и политически фактори, ролята на лидера в организацията и обществото е все по-важна.

На обучението ще научите кои са добрите съществуващи умения и практики, и кои са новите такива, които могат да гарантират прогресивно и устойчиво развитие за лидера, екипа и организацията.

Основни теми на обучението

В учебната програма ще представим резултати от няколко международни проучвания, ще разгледаме как новите технологии повлияват различни сфери на живота и индустрии, както и практически занимания и дигитални инструменти, които да помогнат на настоящи и бъдещи ръководители да придобият нови знания, умения и гледна точка, за да бъдат все по-добри лидери в настоящето и бъдещето, независимо от динамичните промени.

Темите, които ще засегнем са:

  • емоционална интелигентност в ерата на новите технологии
  • разрешаване на проблеми и взимане на решения
  • разпределяне на задачи и оценка на работата
  • управление на времето

Всеки от модулите включва разгледане на теорития, реални истории от практиката, както и практически задачи. Ще се запознаем и с някои инструменти за приоритизация и разпределение на задачите, разрешаване на проблеми чрез креативност и даване на обратна връзка.

Профил на участниците

Курсът е най-подходящ за нови и опитни ръководители на екипи и отдели, предприемачи със собствен бизнес и служители, както и за професионалисти с висок потенциал за развитие в лидерски роли.

Защо да изберете това обучение?

check

За да имате успешен екип, който постига целите си

check

За да повишите своята емоционална интелигентност

check

За да придобиете нови знания, умения и да почерпите от опита на ваши колеги

check За да подобрите собствената креативност и тази на екипа си
check

Нови контакти с лидери от бизнес екосистемата

check

За да подобрите разбирането и адаптирането на екипа си към новите технологии

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

  • презентация
  • обсъждане на документи
  • разглеждане на казуси

ПРЕПОРЪКА

  • предварително зададени казуси за обсъждане
certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн и София
17 Май
Лидерство в дигиталната ера
Лектор

Георги Калудов

Georgi Kaludov

Георги има повече от 15 години опит в ИТ индустрията (HP и IBM), 9 години управление на локални и мултинационални екипи, 6 години опит с управление на глобални трансформации, развитие на умения и растеж на бизнеса. През последните години е ръководил технически екипи, екипи за създаване на обучения, трансформационни екипи, както и няколко успешни програми за кариерно развитие, продажби и технологични иновации и патенти. 

В момента Георги е мениджър техническо равитие на най-голямата организация за техническа поддръжка в IBM и е отговарен за стратегията за развитие на уменията на най-високите технически профили. От началото на кариерата си в IBM е член на университетската програма, където изнася лекции в университети, гимназии, училища, STEM събития и конференции. През 2022 става първия български член на IBM Academy of Technology (по настоящем Open Innovation Community), а през 2023 става съосновател на IBM Sofia Accelerator – 12-седмична програма за подпомагане на технологични стартъпи.

 

Цена
350 лв
Място на провеждане
1407 София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10 или Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:20 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда присъствено в София или онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси..

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG05UBBS80021056777920; BIC: UBBSBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order

Отстъпка: 5%

цена: 332.5 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение