ifs, food, international standard, standart, standard, iso

IFS FOOD version 7

International Food Standard – Food, version 7

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Жана Петрова

ezik

Български език

Целта на обучението е да представим изискванията и приложението на IFS Food по отношение на качество, безопасност и нормативна база. Да се запознаем с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с IFS Food. Да преминем през етапите на разработване и внедряване на Система за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с IFS FOOD. Ще овладеете механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните, съобразно IFS FOOD и ще затвърдите и актуализирате знанията по управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с IFS Food.

Версия 7 на IFS Food Standard бе публикувана на 6 октомври 2020 г. Компаниите разполагат с девет месеца, за да приложат новите/модифицирани изисквания. Сертификация по IFS Food - версия 7 ще бъде възможна след 1 март 2021 г.

Сертификацията по IFS Food версия 7 ще стане задължителна за всички сертифицирани компании от 1 юли 2021 г.

Основни теми на обучението:

 • Структура на стандарта IFS Food
 • Видове одити. Система за оценка. Видове несъответствия. КО Критерии
 • Изисквания за качество и безопасност на храните:
 • Раздел 1 от стандарта: Отговорност на висшето ръководство
 • Раздел 2 от стандарта: Система за управление на качеството
 • Раздел 3 от стандарта: Управление на ресурсите
 • Раздел 4 от стандарта: Производствен процес
 • Раздел 5 от стандарта: Измерване, анализи и подобрения
 • Раздел 6 от стандарта: Хранителна сигурност

Профил на участниците

 • мениджъри или специалисти по управление на качеството и безопасност на храните, служители в отдели по управление на качеството и безопасност на храните и служители, които са ангажирани с дейностите по внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които искат да разработят и внедрят ефективна система за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които се стремят да постигнат сертификация, съгласно изискванията на IFS Food и трябва да актуализират и пренастроят Системите си за качество и безопасност на храните;
 • компании, които произвеждат продукти под собствена марка за Търговските вериги.

Защо да изберете това обучение?

check Практически знания за управление на Системата за качество и безопасност на хранителните продукти, отговорности и пълномощия check Ще се научите да управлявате проекти по метода на Критичната верига – решение на основните проблеми в проектната среда
check

Методологията за провеждане на сертификационни одити, видове несъответствия – закриване и докладване

check Проектиране и разработване на нови продукти, рецепти, спецификации
check

Изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на качествени и безопасни хранителни продукти

check

Ще дадем разяснения за работа с НАССР планове и мониторинг на ККТ и КТ. Измерване, анализи и подобрения на Системата за управление

check

Получаване, съгласуване и приемане на клиентски изисквания

check

Поставяне на продукти под карантина; изтегляне и връщане на продукт; освобождаване на продукт

check Определяне на зоните за почистване и дезинфекция, видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/ check

Анализ и управление хранителната сигурност и защитата на храните от биотероризъм

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация