upravlenie na kapitala, finansi, управление, ефективно управление, оборотния капитал, капитал, финанси

Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността

Как да изградим краткосрочно и дългосрочно планиране на ликвидността?

В семинара „Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността“ ще направим преглед на основните съотношения за ликвидност и ще посочим начините за освобождаване на ликвидност чрез ефективно управление на оборотния капитал.

След обучението Вие ще можете да:

  • определяте, контролирате и управлявате причините за недостига на парични средства и оборотен капитал;
  • работите с показателите, свързани с ликвидността, оборотния капитал и паричните потоци;
  • анализирате и управлявате ликвидността на предприятието;
  • оптимизирате паричните потоци и краткосрочното и дългосрочно финансиране.

АУДИТОРИЯ
Сред участниците в програмата „Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица.

Програмата е подходяща за:

  • специалисти и мениджъри в областта на: финансите, контрола, счетоводството, корпоративното и търговско управление;
  • данъчни консултанти.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

ЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ 
Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Персонално
  • Публично
  • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите

Вземи оферта за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите