FSSC 22000 сертифицира системите за безопасност на храните, фуражите и опаковките на компании в хранителната верига, които обработват или произвеждат животински продукти, нетрайни растителни продукти, продукти с дълъг срок на годност и други хранителни съставки като добавки, витамини и биокултури.

Версия 6 на схемата FSSC 22000 беше публикувана през април 2023 г. Основни предпоставки за разработване на новата весрия са:

  • Включване на изискванията на ISO 22003-1:2022;
  • Засилване на изискванията за подкрепа на организациите в техния принос за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие;
  • Непрекъснато усъвършенстване.

Одитите към версия 6 започват на 1 април 2024 г.
Всички организации трябва да преминат преход към версия 6 до 31 март 2025 г.

Вижте повече за новата вресия тук: https://www.alphaquality.org/fssc22000

и научете повече на предстоящите ни обучения > https://www.alphaquality.org/programme/fssc22000-september23