исо37001, Iso37001, iso, анти-бриберъ, anti-bribery, korupciq, korupcia, antikorupcia, podkup, подкуп, корупция, антикорупция, анти корупция

Прозрачността и доверието са градивни елементи на всяка отговорно управлявана организация. Нищо не подкопава ефективните институции и справедливия бизнес повече от подкупа, а ISO 37001 е тук за да 

Това е стандарт, който предоставя насоки как да се създаде, внедри, поддържа и подобри система за управление на борбата с подкупването/корупцията.

Системата за управление на борбата с подкупването може да бъде автономна или интегрирана с други стандарти като ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 и др.

Ползи от внедряването

Чрез тази система за управление организацията може:

- определя критериите за оценка на риска от подкупване;

- има разработена и прилагана Антикорупционна политика;

- предоставя конкретни указания на всички служители, които могат да се сблъскат с искания за такива плащания, как да ги избягват и управляват;

- определяне на действията на служителите, които са платили обезщетение за улеснения или заради изнудване

Вижте още за стандарта