iso, 19011, 2018, iso190112018, new iso, audit, iso odit, одит, ново исо, одитор
Публикувана на: 01.08.2018г.
Автор: инж. Бончо Антонов

На 4 юли 2018 г. официално бе публикуван стандартът за одитиране на системи за управление ISO 19011:2018, а промените дават повече насоки за одитиране от всякога.

Има вече ново издание на прочутия и вероятно най-популярен, след ISO 9001 и ISO 14001, стандарт за одитиране на системи за управление – ISO 19011!

Дълго чаканата новина, когато най-сетне настъпи, почти не е новина, особено за тези, които от нетърпение се сдобиха с версии ISO/DIS или ISO/FDIS, за да видят кое точно е новото на стандарта и как ще си променят практиките на одитиране. Предполагаме, че не са били изненадани ...

Защото „на първо четене“ в стандарта виждаме:

  • принципите за одитиране няма как да са други, но е добавен нов – за прилагане на риск-подхода към процеса на одитиране. Подобно такова осъвременяване имахме и в предишното издание, когато се появи новия тогава принцип „поверителност“;
  • управлението на Програма за одити също остава в основата си старото, но тук отново се намесват съображения, свързани с рискове и възможности – за самата програма и за включените в нея одити. И нещо друго – забелязва се по-разбираемо описание на Програмата и по-добре очертана връзка на Програмата с процеса на одит. Помним, че в старото издание от 2011 г. Програмата, не само като дефиниция, но и в указанията за нея, съдържаше някои, ако не доста, смислови „мъглявини“;
  • процесът на одит, и той няма как да е друг, но новото е, че стъпките му са разказани по по-добър начин и полезните съвети са видимо повече. За по-лесно ориентиране, допълнителните указания са изнесени в структурирано по теми приложение, което си струва да бъде внимателно и по-добре изучено

Последната част на стандарта – „Компетентност и оценяване на одитори“ – едва ли ще представлява ключов интерес за тези, които са вътрешни одитори, а и за хората, които ги ръководят. Впрочем така е било и досега ...

Нека обаче не бързаме да кажем „Пак нищо ново под слънцето!“, защото от 2011 година до сега доста вода е изтекла, водещите консултанти на Алфа Куолити България обогатихме значително опита си и на обновения ни Модул 3 за ISO 19011:2018 има какво да кажем в повече и да добавим към информацията от „на първо четене“.

Никой от нас не е теоретик и затова виждаме в новото издание на ISO 19011 един чудесен повод да се срещнем с досегашните си и с нови клиенти и да поговорим за реалните и добрите практики на одитиране

Стандартите с изисквания за системите за управление на организациите вече са твърде много на брой - над 30 - и с различна тематична насоченост. Това позволява на управлението на една организация да направи най-подходящ подбор и да следва моделите на системи, които отговарят на спецификите и акцентите на нейната дейност. 

Добра възможност ще бъде чрез стандарта да се потърсят нови пътища за ефективно одитиране за сметка на разнообразни системи и методи за комуникациите "одитор - одитирани" и с ползване на технически  средства за бързо набиране и коректно съхранение на различни по характер обективни доказателства. 

Както и преди, организациите ще ползват ISO 19011 основно за следните няколко неща

  • когато се разработват документи с изисквания за одитиране на системи за управление
  • когато има нужда да се осъвременят  и да станат по-оперативни съществуващите документи за одитиране
  • когато трябва практиките на одитиране да се разнообразят и повишат ефикасността си
  • за обучения на състава вътрешни одитори
  • за ориентир и насочване в направление, което приближава резултатите от одити до реалните нужди на мениджмънта от обективна информация при вземане на решения

Виж повече