iso, 19011, 2018, iso190112018, new iso, audit, iso odit, одит, ново исо, одитор

На 4 юли 2018 г. официално беше публикуван стандартът за одитиране на системи за управление ISO 19011:2018, а промените дават повече насоки за одитиране от всякога.

Има вече ново издание на прочутия и вероятно най-популярен, след ISO 9001 и ISO 14001, стандарт за одитиране на системи за управление – ISO 19011!

Дълго чаканата новина, когато най-сетне настъпи, почти не е новина, особено за тези, които от нетърпение се сдобиха с версии ISO/DIS или ISO/FDIS, за да видят кое точно е новото на стандарта и как ще си променят практиките на одитиране. Предполагаме, че не са били изненадани ...

Защото „на първо четене“ в стандарта виждаме:

  • принципите за одитиране няма как да са други, но е добавен нов – за прилагане на риск-подхода към процеса на одитиране. Подобно такова осъвременяване имахме и в предишното издание, когато се появи новия тогава принцип „поверителност“;
  • управлението на Програма за одити също остава в основата си старото, но тук отново се намесват съображения, свързани с рискове и възможности – за самата програма и за включените в нея одити. И нещо друго – забелязва се по-разбираемо описание на Програмата и по-добре очертана връзка на Програмата с процеса на одит. Помним, че в старото издание от 2011 г. Програмата, не само като дефиниция, но и в указанията за нея, съдържаше някои, ако не доста, смислови „мъглявини“;
  • процесът на одит, и той няма как да е друг, но новото е, че стъпките му са разказани по по-добър начин и полезните съвети са видимо повече. За по-лесно ориентиране, допълнителните указания са изнесени в структурирано по теми приложение, което си струва да бъде внимателно и по-добре изучено

Последната част на стандарта – „Компетентност и оценяване на одитори“ – едва ли ще представлява ключов интерес за тези, които са вътрешни одитори, а и за хората, които ги ръководят. Впрочем така е било и досега ...

Нека обаче не бързаме да кажем „Пак нищо ново под слънцето!“, защото от 2011 година до сега доста вода е изтекла, водещите консултанти на Алфа Куолити България обогатихме значително опита си и на обновения ни Модул 3 за ISO 19011:2018 има какво да кажем в повече и да добавим към информацията от „на първо четене“.

Никой от нас не е теоретик и затова виждаме в новото издание на ISO 19011 един чудесен повод да се срещнем с досегашните си и с нови клиенти и да поговорим за реалните и добрите практики на одитиране

Нараства популярността на стандартизираните системи за управление. Модерният мениджмънт вижда в тях добра възможност за управление на взаимосвързаните процеси и начини за постигане на целите за повишаване на ефективността на работата и увеличаване на печалбата. Спектърът от стандарти, прилагани в бизнеса – от  управлението на качеството и грижата за околната среда, до безопасността на работното място и сигурността на информацията, се разширява все повече и повече и това му позволява бъде все по-гъвкав, адаптивен и стабилен. Стандартите са предпоставка за подобряване на бизнес отношенията, като регламентират качество и коректност на предлаганите продукти и услуги. Те повишават конкурентостта и водят до по-дълготрайни и добри бизнес партньорства.

Има един стандарт, който контролира правилното приложение на всички останали. Това е ISO 19011. Той дава указанията за одит на стандартизираните системи за управление. Последната версия на стандарта вече е факт и следва одитирането на системите да бъде осъществено, съгласно новите изисквания, които са заложени в него.

Всички вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление, трябва да се запознаят със стандарта и да го прилагат занапред. Алфа Куолити организира публични обучения за запознаване с най-новото от света на стандартите. Посетете следващите ни курсове, за да актуализирате своите знания. Виж повече