LEAN производство в България 

публикувано на 09.08.2017 г.


Алфа Куолити представя идеите и инструментите на Lean Production и техните приложения в български фирми.
Ние сме готови да съдействаме за диагностика, одит и обучения по:

DM

Daily Management

TPM

Total Productive Maintenance 

JIT

Just in time

SMED

Single-Minute Exchange of Diе

5S

Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!

LEAN консултантски услуги

 
LEAN клуб към Алфа Куолити