Covid, 45005, iso, bezopsnost, rabotno mqsto, standart, bezopsana rabota, безопасност, безопасна работа, ковид работа, изисквания работно място, исо,

На 15 декември 2020 г., бе публикуван нов документ, под формата на публично достъпна спецификация с насоки за прилагане на добри практики по отношение на здравето и безопасността при работа в условията на пандемия от COVID-19 - ISO/PAS 45005:2020. Можем да кажем, че документът е отговор на нуждите на задъхващия се бизнеса, за които спазването на всички правила и разпоредби започва да излиза от контрол.

С помощта на ISO/PAS 45005:2020 фирмите ще могат да управляват своите процеси все по-ефективно, така че да намалят рисковете, свързани с COVID-19.  Той е приложим както за организации, които възобновяват дейността си, така и за тези, които са работили през цялото време. Указанията са общи и приложими за организациите, независимо от естеството на бизнеса, предоставянето на услуги, размера или сложността. Което на практика го прави един изключително функционален и удобен инструмент за подобряване на условията на работа и ефективността на бизнеса.

Фирмите сертифицирани по стандартът ISO 45001:2018 сега могат да приложат ISO/PAS 45005:2020, като свържат съответните клаузи с цикъла Plan-Do-Check-Act (PDCA). 

Ние подготвихме обучение, което ще ви даде възможност бързо и правилно да приложите новия документ към вашите работни процеси.

Запознайте се с изискванията на ISO/PAS 45005:2020 на нашия специализиран webinar

Вижте още за  ISO/PAS 45005:2020