Стандартът ISO 31000 съдържа универсални указания за управление на рискове чрез процес, който е интегриран със стратегическото и оперативно управление. С това той ще интересува хора, които създават и опазват стойност в организацията, като управляват рисковете, вземат решения, задават и преследват цели и имат стремежи да подобряват резултати.

Предишното издание – ISO 31000:2009 – издържа близо пет години на коментари и препоръки от експерти и потребители на стандарта, докато накрая ISO/TC 262 го подложи на ревизия, която вече е приключена, а новото издание – публикувано като ISO 31000:2018. Само с две думи може да се каже основното – „Няма промени“, за които да се каже, че са ключови. И това е обяснимо, тъй като логиката на процес на управление на рискове няма как да бъде по-друга.

Няма как и водещите принципи да бъдат по-различни от преди.

И все пак ...

Основната идея, на която е подчинено новото издание, е управлението на рисковете да стане ясно, лесно и сигурно. Основният похват – представяне на указанията на достъпен и разбираем език в обхвата на един по-кратък, по-лесен за четене, но в същото време и достатъчен като съдържание текст.

Следвайки тази идея стандартът се ограничава само до най-необходимите за целта термини и избягва дублиране с онези термини, които са поставени в терминологични стандарти.

► Виж още

► Предстоящи обучения за запознаване със стандарта и новостите в ISO 31000:2018