Безопасност на храните: Новият ISO 22000:2018 вече е публикуван!

Публикувано на 10.09.2018 г.
Автор: Жана Петрова

Международната организация по стандартизация (ISO) публикува окончателната версия на стандарта ISO 22000:2018 за управление на безопасността на храните. Това слага началото на три годишния преходен период за сертифицираните компании. Това е първото преразглеждане на стандарта от 2005 г. насам и е актуализиран със структурата на високо ниво на ISO (High Level Structure (HLS)) и преработен, за да отговори на днешните предизвикателства, свързани с безопасността на храните. Сертифицираните компании трябва да преминат към версия 2018 на стандарта до 19 юни 2021 г. След тази дата версията на стандарта за 2005 г. ще бъде оттеглена.

Целта на ISO 22000 е да хармонизира изискванията за управление на безопасността на храните в световен мащаб. Стандартът допринася за гарантиране на безопасността на храните в цялата хранителна верига, от производството до крайния потребител. ISO 22000: 2018 прилага структурата на високо ниво ISO (HLS), която е обща за всички стандарти на ISO. Тъй като следва същата структура като другите широко прилагани стандарти ISO, като например ISO 9001 и ISO 14001, ще бъде по-лесно да се интегрира с други системи за управление. Някои от промените в ISO 22001: 2018 са предизвикани от HLS, но в допълнение има някои, които са специфични за управлението на безопасността на храните и текущата бизнес среда.

❯ Виж още