ифс, храни, стандарт, ifs, food, version7

Публикувано на 19.10.2020 г.

Автор: инж. Жана Петрова

Версия 7 на IFS Food Standard бе публикувана на 6 октомври 2020 г. Компаниите разполагат с девет месеца, за да приложат новите/модифицирани изисквания. Сертификация по IFS Food - версия 7 ще бъде възможна след 1 март 2021 г.

IFS Food V 6.1 все още може да се използва, паралелно, до 30 юни 2021 г. Сертификацията по IFS Food версия 7 ще стане задължителна за всички сертифицирани компании от 1 юли 2021 г.

Какво е новото с IFS Food версия 7?

  • Повишен фокус върху оценката на място, по-малко върху документацията
  • Нова формулировка: одитът се превръща в оценка, за да се подчертае продуктовият и процесния подход на IFS в съответствие с ISO / IEC 17065
  • Намален брой изисквания с 15%
  • Подобрена структура, съобразена с нуждите на заинтересованите страни от IFS
  • Контролен списък, съобразен с най-новите изисквания за бенчмаркинг на GFSI, версия 2020.1, FSMA и разпоредбите на ЕС
  • Подобрена и по-добре дефинирана система за оценка
  • Докладът за оценка е по-ясно структуриран и лесен за ползване
  • Културата за безопасност на храните е включена в контролния списък за оценка
  • Всяка трета оценка за сертифициране е необявена.
  • Задължителен GLN (Global Location Number)  за компании в ЕИП и Великобритания

Обучение по IFS Food версия 7 очаквайте през февруари 2021 г.!