iso, 20000, 20000-1, исо, сигурност, информация

ISO/IEC 20000-1:2018 – ново трето издание... Да ударим тъпана!

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Автор: Бончо Антонов

Едва ли е новина нещо, което е станало преди цели три месеца. Този септември ISO публикува трето издание на стандарта ISO/IEC 20000-1:2018. Нашият БИС не закъсня и през октомври реагира с БДС ISO/IEC 20000-1:2018, който обаче си е пак на английски език. Мъките по превеждане на стандарта и по обсъждане на вариантите за по-точен превод предстоят. Новина по-скоро е, че три месеца след публикуването на стандарта цари информационно затишие и предпазливо ослушване. Дали това има връзка с песимизма на шепата IT пионери и последователите им, които изстрадаха първото издание на стандарта, и после видяха, че и второто му издание не е „като хората“ и изобщо не е „лъжица за всяка уста“ – главно, но не само, заради огромното количество пряко и косвено изисквани документи и записи. 

 
Иначе и сега, както винаги, стандартът се самообявява, че е приложим във „всякакви организации, независимо от вида и размера им, както от услугите, които те предоставят“. Истината е, че по-малките, с по-скромни ресурси и с по-прости услуги IT организации биха фалирали под несъразмерната тежест на изискванията на стандарта за качество на IT услугите. Така с първото и второто си издание стандартът, изтъкан иначе с най-добри намерения, създаде неравенството, че едни организации могат да го усвояват, а други, даже и много да им се иска – реално не могат.
 
И така, каква е все пак новината...ISO/IEC 20000-1 има ново трето издание. То е подредено по линията на HLS (High Level Structure) и вече може да имаме надежди за по-леко интегриране с другите стандарти. Както е обичайно, има преходен период, но не три години, а е до септември 2020. До 2020 година задачата ни ще бъде да намерим най-кратки и лесни пътища, за да префасонираме старите си тромави SMS системи към новото издание.

В скоро време Алфа Куолити ще предложи решения в такава посока.
Следете програмата за семинарите ни...Успехи!

❯ Виж още