ISO 13485:2016

Управление на качеството на медицински изделия. Регулативни изисквания 

публикувано на 04.07.2016 г.


Стандартът ISO 13485 съдържа изисквания за система за управление на качеството, която обслужва създаването на медицински продукти и за изпълнението на свързани с такива продукти услуги, по начин, който отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите правни норми 

❯ Виж още