КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ

 

Предстоящи обучения

17 Август 2020
ISO 22000:2018 Онлайн
20 Август 2020
БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията Онлайн
24 - 28 Август 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Онлайн
9 Септември 2020
Root Cause Analysis София
14 - 18 Септември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1H - GMP & HACCP
Пловдив
16 Септември 2020
ISO 39001:2012 Онлайн
24 - 25 Септември 2020
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017) София
6 Октомври 2020
IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици София
12 Октомври 2020
БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията София
13 Октомври 2020
БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания София
19 Октомври 2020
SPC (Statistical Process Control) София
26 - 30 Октомври 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
София
10 Ноември 2020
ISO 22301:2012 София
17 - 18 Ноември 2020
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017) София
19 Ноември 2020
ISO 13485:2016 София
23 - 27 Ноември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Варна
9 Декември 2020
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5 София
10 Декември 2020
БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания София
11 Декември 2020
БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията София
14 - 18 Декември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Пловдив
17 Декември 2020
Root Cause Analysis София
25 - 29 Януари 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
София

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение