lean, consulting, project, леан, лийн

LEAN производство

Силата на LEAN инструментите в производството и бизнеса

Когато обучаваме и консултираме по философията и инструментите на Лийн производството, наш символ е щуката. Защо тя? Защото щуката, и когато е 15-сантиметра рибе, и като стане 15 кила чудовище, тя е еднакво пъргава и бърза, еднакво ефикасна – защо? – защото в нея няма грам тлъстина, който да й тежи. В нея има само кости и мускули... и челюсти...

Производството, а и бизнесът като цяло, трябва да е нещо като щуката – нищо да не му тежи – т.е., да пречи на ефективността.

Това, което най-тежи в производството и в бизнеса като цяло, това са излишните ресурси и дейности – те водят до тромавост и до разпиляване на енергия (а енергия на бизнеса са парите).  

Лийн производството (синоним на Lean Manufacturing) е гъвкаво производство (гъвкаво и като номенклатура продукти, гъвкаво и като серийност), което е супер ефективно (в трите измерения на ефективността – разходи, качество и срокове, и най-вече спрямо сроковете). Гъвкавостта и ефективността се дължат на това, че на Лийн производството не му натежават никакви излишни ресурси и дейности – излишни в смисъл, че не създават стойност, полезна за клиента.

Днешният индустриален свят постепенно казва „Сбогом!“ на големите поръчки и на дългите серии, а оттам и на поточните линии за масово и едросерийно производство. Монооперационното и специализирано оборудване, което налага накъсано разделение на труда и тясна специализация, се измества от универсално оборудване и поливалентни хора, работещи в екипи.

Способността за постоянно снижаване на цената, без това да влошава качеството или да удължава срока на доставка, става определящ фактор за избора на доставчици и подизпълнители. Имат бъдеще само такива фирми, които са създали условия да приемат и изпълняват пъргаво и икономично малки поръчки – паралелни, разнообразни, с нехомогенни и високи изисквания за цената и качеството, за срока и другите условия на доставка. 

Преди 10-12 години малцина бяха чували за Лийн, а и фирмите в България, които въвеждаха Лийн, се брояха на пръсти. Сега Лийн се преподава в някои университети, има подготвени преподаватели, има и опити за написване на учебници. Много хора се изучиха в чужбина – главно в Япония и САЩ. Издадени са на български повечето основни книги по Лийн. Има сайтове и форуми в Интернет…

Напълно забравихме и сега преоткриваме, че тези теми ги има в доста учебници по организация на производството, заводско проектиране и индустриално инженерство. Да, някои принципи са спорни или са остарели, но основата я има и няма резон да се тръгва от нула с пълно отричане на доказано добри правила, на което сме се опирали и сме съграждали индустрията досега.

Ако ние сме изкушени по Лийн, то е заради опита ни като преподаватели, пропагандирали идеята още в онези времена, когато Лийн се обявяваше за утопия. Имаме и опит като консултанти, които са помагали да бъдат усетени и приложени в наши условия препоръките на външни консултанти, които посочват „какво”, но без да поясняват „как”. 

Посетете нашите обучения по Лийн, за да усетите мисленето Lean Thinking, да се научите да откривате Muda чрез Value Stream Map, да усвоите принципите на One Element Flow, Continuous Flow, Sequenced Series и Inverse Planning, за да се изкачим с лекота до върха на Лийн – това е Just in Time с присъщите му инструменти Heijunka, Kanban, Andon и Visual Management, и свързаната с Just in Time гарнитура от инструменти на Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, ”5 S” System, Kai Zen и Daily Management.

Нашите обучения не преразказват учебници по Лийн. Отразявайки консултантския ни опит, тези обучения са илюстрирани с много и реални български примери с най-различна отраслова специфика и ще Ви помогнат да адаптирате наученото към Вашата фирма!

Тези обучения са не само възможност да се запознаем с  Лийн. Те помагат да въведем Лийн гладко и правилно и постоянно да повишаваме ефективността на производството и бизнеса. С помощта на Лийн трансформацията ще бъдат осветлени "сенчестите" места в производството, в които са се скрили най-големите загуби на производствена ефективност. Гладкото и правилно прилагане на подходящи Лийн инструменти гарантирано води до ефективно производство – производство без излишни ресурси и дейности

Алфа Куолити представя идеите и инструментите на Lean Production и техните приложения в български фирми.
Ние сме готови да съдействаме за диагностика, одит и обучения по:

DM

Daily Management

TPM

Total Productive Maintenance 

JIT

Just in time

 

SMED

Single-Minute Exchange of Diе

5S

Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение