LEAN Производство & Бизнес Ефективност

Нашата най-голяма страст са консултантските услуги за Lean трансформации за по-висока производствена ефективност и оптимизация на бизнес-процеси: Seven Muda, Value Stream Map, 5S System, Kai Zen, Daily Management, One Piece Flow, Continuous Flow, Sequenced Series, Inversed Planning, Pull Flow, Heijunka, Jidoka, Poka Yoke, Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, Kanban, Andon, Bottleneck Management, Just in Time и други.

Консултираме собственици и мениджърски екипи по иновационен маркетинг, стратегическо планиране, организационно проектиране, производствен и управленски реинженеринг, индустриална и търговска логистика, развитие на хората, модели за производствена ефективност и бизнес съвършенство.

Осъществяваме диагностика и организационно проектиране на нови или непълно развити фирмени функции (маркетинг, иновации, логистика, продажби, персонал).

Извършваме консултации по общи и частни стратегии и стратегически планове, фирмени/корпоративни политики. Съдействаме в изготвянето на стратегически анализи.

LEAN производство

Бизнес ефективност

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение