lean, production, manufacturing, management, industry, лийн, леан, производство

LEAN PRODUCTION – Master Class

Детайлно запознаване с базовите идеи и с практическия инструментариум за ускоряване и поевтиняване на производството на винаги качествени продукти

LEAN PRODUCTION – Master Class  представя в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ТЕМАТИКА

 • Основни идеи, концепции и принципи
 • Описване и измерване на производството
 • Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
 • Рационализирани работни места и участъци (5 S)
 • Накъсване на производствените серии (Short Series Production
  (SSP)) 
 • Бърза смяна/пренастройка на оборудването (Single-Minute Exchange of Diе (SMED))
 • Тотална продуктивна поддръжка на оборудването (Total Productive Maintenance (TPM))
 • Едноелементен производствен поток (One piece flow) и непрекъснат поток (Continuous Flow)
 • Обратно планиране (Inverse Planning ) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Производство и доставка „Точно навреме“ (Just In Time (JIT))
 • Идентифициране и управление на тесните места (Theory Of Constrains (TOC))
 •  Управление на закъсали и „приоритетни“ производствени поръчки
 • Регулиране на производствени капацитети, дисциплиниране на опашки от поръчки и скъсяване на времето за изпълнение (Queue Theory (TOQ))
 • По-ниски нива на запасите по целия производствен поток (Stock Theory (TOS))
 • Картографиране на потока на добавяне на стойност (Value Stream Mapping (VSM))
 • Ново осмисляне на ефективността (Lean Thinking)
 • Организация при въвеждането на Lean Production
 • Продаване на идеята Лийн и справяне със съпротивата
 • Ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management)
 • Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)
 • Обобщение за прилагането на подхода Lean Production

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български
 • Английски

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи публични обучения

Свържи се с нас

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение