itil, advanced, ITIL v3 foundation, ITIL Service Operations, ITIL Continual Service Improvement

ITIL обучения

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) е предназначена да стандартизира избора, планирането, доставката и поддръжката на ИТ услуги за бизнесa. Целта е да се подобри ефективността и да се постигнат предвидими нива на обслужване. ITIL позволява на ИТ да бъде партньор на бизнеса, а не само в подкрепа при разработване на продукта. Насоките и най-добрите практики на ITIL хармонизират действията и разходите в областта на ИТ с нуждите на бизнеса и ги променят, когато бизнесът се разраства или смени посоката.

Курсовете, които сме включили в предстоящата ни програма са:

  • ITIL Foundation
  • ITIL Service Operations
  • ITIL Continual Service Improvement
  • ITIL Service Dsign
  • ITIL Service Startegy
  • ITIL Service Transition

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение